(Minghui.org) برخی از هم‌تمرین‌کنندگان در مقالات اخیر خود بر زمان پایان اصلاح فا تمرکز کرده‌اند. آنها معتقدند که این دوره برای مدت خیلی طولانی ادامه یافته است و می‌بایست پیش از آن پایان می‌یافت.

استاد این مسئله را در تعالیم فای گذشته‌شان مطرح کرده‌اند. ایشان به وضوح به ما گفته‌اند که به مسئله زمان وابسته نباشیم. در عوض باید از هر دقیقه بیشترین استفاده را ببریم و بر انجام سه کار تمرکز کنیم.

زمانِ پایان اصلاح فا نه به مریدان دافا وابسته است و نه می‌تواند توسط نیروهای کهن دستکاری شود. آن به فرمان استاد است.

استاد بیان کردند:

«در آن زمان، نظم و ترتیب برای ده سال بود. ده سال برای اصلاح فا و ده سال دیگر برای اصلاح دنیای بشری توسط فا، در مجموع بیست سال. استاد به‌طور نظام‌مندی تمام اینها را نظم و ترتیب دادند. اما پس از اینکه نیروهای کهن مداخله کردند، کل این امر نابود شد. من واقعاً می‌توانستم در همان ده سال به پایان برسانم. اگر تصمیم گرفته بودم که باید متوقف شود، متوقف می‌شد. اما مشکلی روی می‌داد. چه مشکلی؟ نیروهای کهن نیز این را دیده‌اند، ازاین‌رو تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان را مورد آزار و اذیت قرار دادند و باعث شدند وقتی نتوانستند تحمل کنند سقوط کنند و عقب بمانند؛ و بسیاری از موجوداتی که باید نجات می‌یافتند را نیز غیرقابل نجات کردند. این کار آنها است. پس به من بگویید، آیا استاد می‌‌بایست این را به پایان می‌رساند یا خیر؟ اگر می‌خواستم آن را به پایان برسانم، به پایان می‌رسید، و طبیعتاً باقیماندۀ جهان منفجر می‌شد. هدف نیروهای کهن این بود که از رویکردشان استفاده کنند و تا وقتی آخرین موجودات بدن‌های کیهانی از میان اصلاح فا نگذشته‌ باشند باز نایستند، و قصد نداشتند بگذارند در آن بازۀ زمانی امور را به پایان برسانم. پس آیا می‌بایست آن را به‌پایان می‌رساندم یا خیر؟ نمی‌توانستم به پایان برسانم،‌ زیرا تعداد بسیار زیادی از مریدان دافا سقوط کرده و عقب مانده بودند، تعداد بسیار زیادی از موجودات از دست می‌رفتند، و تعداد بسیار زیادی از موجودات ذی‌شعور نمی‌توانستند نجات یابند. این جهان خیلی کوچک و ناکامل و آسیب‌دیده می‌شد. آیا می‌بایست آن را به پایان می‌رساندم؟ به این دلیل است که در تمام مدت گفته‌ام که درحال شکست آنها در بازی‌شان هستم.
اما با قضاوت بر اساس شرایط جاری و مقداری که انجام داده‌ام، بر اساس وضعیت جاری، به‌نظر می‌رسد نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن درحال پایان یافتن هستند، مگرنه؟ هر کسی متقاضی دستگیری آن جیانگ ابلیس است. به‌محض اینکه دستگیر شود، این امر به پایان می‌رسد و به این زودی است. (تشویق) به زودی خواهد بود، واقعاً به‌ زودی خواهد بود، اما تأسف‌های بسیاری باقی خواهد ماند.
مریدان دافا نباید دائماً وابستگی به زمان داشته باشند و نباید به‌انجام رساندن کارهای مقرر شده را نادیده بگیرند. درحال تمدید کردن زمان برای شما هستم، تا فرصتی به شما بدهم که به‌سرعت آن کارها را انجام دهید! (آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۶)

استاد در (آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای سانفرانسیسکو 2014) توضیح دادند که چرا زمان هنوز به پایان نرسیده است

استاد بیان کردند:

«به‌هرجهت نیروهای کهن نمی‌خواهند شما آن تعداد افراد را نجات دهید، اما دربرابر آنها مقاومت می‌کنم. وگرنه قصد داشتند سال گذشته مسائل را به پایان برسانند. اما چه کار می‌کردیم اگر افراد نه‌چندان زیادی باقی‌ می‌ماندند؟ دنیا خالی می‌بود. بشریت قرار است عصری باشکوه برای دافا ایجاد کند، اما اگر هیچ کسی باقی نمی‌ماند، چگونه آن می‌توانست انجام شود؟»

از این آموزه فا می‌توانیم درک کنیم که استاد در واقع سد راه نیروهای کهن شده‌اند چراکه آنها نمی‌خواهند افراد بیشتری را نجات دهیم و سعی کرده‌اند اصلاح فا را به پایان برسانند.

عواقب پایان خیلی زود اصلاح فا بسیار جدی خواهد بود. تعداد زیادی از موجودات که هنوز نجات نیافته‌اند نابود خواهند شد. تمرین‌کنندگانی که از دیگران عقب مانده‌اند هرگز به اصل خود بازنخواهند گشت.

ما باید تصورات بشری‌مان را ازبین ببریم و سخنرانی‌های بالا را باجدیت بیشتر مطالعه کنیم. سپس متوجه خواهیم شد که وقتی این آزار و شکنجه به پایان برسد، زندگی‌مان به‌خوبی زمان‌های گذشته نخواهد بود. باید از خودمان بپرسیم که آیا ما نیز به صف نیروهای کهن پیوسته‌ایم که به استاد اصرار می‌کنند این امر پایان یابد. چرا این آزار و شکنجه ومقاومت وجود دارد؟ آیا آنها مسیری را به سمت کمال از طریق تزکیه و نجات موجودات ذی‌شعور ارائه نمی‌دهند؟

زمان پایان اصلاح فا توسط استاد نظم و ترتیب داده می‌شود. ما مریدان دافا باید فقط مسیر استاد را دنبال کنیم و سه کار را به‌خوبی انجام دهیم و افراد بیشتری را نجات دهیم.

تا زمانی که اصلاح فا ادامه دارد، ما به کارهایی که در حال انجام آن هستیم ادامه خواهیم داد و استاد را به‌دقت دنبال خواهیم کرد.