(Minghui.org) هم‌تمرین‌کننده‌ای اغلب با من درباره مسائلی که قبل از شروع تمرین فالون دافا برایش اتفاق افتاده بود، صحبت می‌کرد. تمرین‌کننده دیگری گاهی اوقات در رابطه با تعارضاتی توضیح می‌داد که قبل از قدم نهادن به مسیر تزکیه تجربه کرده بود. من به گذشته آنها علاقه‌ای نداشتم و با عصبانیت گفتم: «لطفاً به صحبت درباره مسائل مربوط به قبل از شروع تمرین پایان دهید.» فکر می‌کردم که آنها شین‌شینگ ضعیفی دارند و در تزکیه‌شان جدی نبودند.

در آن زمان درکم از فا محدود بود و نمی‌دانستم که تزکیه درباره چیست. باور داشتم که وقتی شخصی تمرین فالون دافا را شروع می‌کند برگه‌ای از زندگی‌اش را ورق می‌زند و برگه جدیدی آغاز می‌شود. علاوه براین، پیوندهایش با زندگی‌اش قبل از تزکیه دیگر ارزشی ندارد.

ازآنجاکه ما خیلی خوشبختیم که تمرین‌کنندگان دافا شده‌ایم، چرا هنوز به مسائل گذشته‌مان اشاره می‌کنیم؟ اگر چیزی مرتبط با اصلاح فا باشد، من قطعاً به آن توجه خواهم کرد. در غیراینصورت وقتی برای آن ندارم.

با این حال بعد از چند سال متوجه شدم که اتفاقی نیست که من این اظهارات را در مورد تجارب قبل از تزکیه شنیدم. از طریق ازبرکردن و خواندن فا، متوجه شدم بدون توجه به اینکه چقدر کوشا هستیم یا اینکه چگونه در رابطه با کارهای روشنگری حقیقت‌مان به‌خوبی عمل می کنیم، همیشه می‌تواند چیزی وجود داشته باشد که بخواهیم فراموش کنیم. این ممکن است مربوط به کارمائی باشد که ما در گذشته داشتیم یا برخی خاطرات بد که تا به حال ازبین برده نشده است.

خاطرات آزار و شکنجه

برخی از تمرین‌کنندگان بخاطر تمرین فالون دافا بازداشت شدند و این خاطرات می‌تواند در ذهن این افراد باقی بماند. دلیلش این است که نیروهای کهن آن مواد بد را به‌زور در مغزمان ریخته‌اند. سپس آنها تبدیل به خاطره‌ای می‌شوند که نمی‌تواند فراموش شود.

یک تمرین‌کننده محلی را به بازداشتگاهی بردند. ما نتوانستیم به مدت دو سال هیچ اطلاعاتی درباره او کسب کنیم و من اغلب بخاطر آن خودم را سرزنش می‌کنم. سپس من نیز باتوجه به شکاف‌ها در تزکیه‌ام زندانی شدم. این اتفاق بدین دلیل افتاد که نتوانستم خودم را از شر خاطرات بد خلاص کنم. بنابراین تمایل دارم به تمرین‌کنندگانی که از حبس آزاد شده‌اند و اطرافیان‌شان یادآوری کنم که هرگونه افکار مرتبط با بازداشتگاه چه خوب یا بد را دور بیندازند.

برخی از تمرین‌کنندگان ممکن است به دیگران به دیده تحقیر نگاه کنند و بعداً با وضعیت مشابهی مواجه شوند. زمانی که یک وابستگی را رشد می‌دهیم، نیروهای کهن به آن خواهند چسبید و به ما اجازه نمی‌دهند که فراموش کنیم. ما باید آن وابستگی را ازبین ببریم و رشد کنیم.

زمانی که شخصی چیزی به ما می‌گوید که ما را ناراحت می‌کند، ما باید به درون نگاه کنیم. نمی‌توانیم احساسات منفی نسبت به دیگران داشته باشیم فقط بخاطر اینکه کلمات‌شان مطابق با انتظارات ما نیست.

سابق براین فکر می‌کردم که تمرین‌کنندگان به درون نگاه می‌کنند بنابراین اختلافات بین ما باید به حداقل برسد. اکنون می‌دانم که این تفکری واهی و خوش خیالی است. در واقع این اختلافات فرصت‌هایی به ما ارائه می‌دهند که رشد و پیشرفت کنیم.