(Minghui.org) خانم یان پینگ، معلمی از شهر لوئویانگ در شهرستان بولو، به‌خاطر باور معنوی‌اش به‌شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. او مدت 18 ماه به‌طور غیرقانونی حبس و پس از اینکه نهایتاً آزاد شد از سوی مسئولین شهر لوئویانگ به‌طور پیوسته مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است. علاوه براین، او به‌خاطر رها نکردن تمرین فالون گونگ از شغلش اخراج شد.

خانم یان معلم مدرسۀ ابتدایی ششم شهر لوئویانگ بود. او سخت کار می‌کرد و همچنین به‌طور داوطلبانه به دانش‌آموزان محروم در مناطق روستایی کمک می‌کرد. او برای افزایش نمرات دانش‌آموزان تلاش و کمک بسیاری می‌کرد و به‌خاطر توانایی عالی تدریسش به او جایزه داده شد.

در روز 23 آوریل 2016 مأموران ادارۀ پلیس منطقۀ هویی‌چنگ در شهر هویی‌ژو خانم یان را هنگام مطالعۀ گروهی در منزل تمرین‌کنندۀ فالون گونگ دیگری دستگیر کردند. او به‌طور غیرقانونی تا سال 2017 در بازداشتگاه شیاجیائو در شهر هویی‌ژو حبس بود و سپس به زندان زنان گوانگ‌ژو منتقل شد.

محاکمۀ محرمانه و ممانعت از اجرای عدالت

ادارۀ 610 شهرستان بولو و ادارۀ 610 منطقۀ هویی‌چنگ پرونده‌ای جعلی علیه خانم یان تهیه کردند. درنتیجه خانم یان یک وکیل مدافع استخدام کرد. اما مسئولین قضایی به وکیلش اجازه ندادند با او ملاقات کند. علاوه براین لین وی‌می، رئیس ادارۀ 610 شهرستان بولو، به‌طور پیوسته به کارفرمای همسر خانم یان فشار وارد کرد تا بر او فشار وارد آورند تا از استخدام وکیل خودداری کند.

دادگاه منطقۀ هویی‌چنگ در 19 سپتامبر 2016 خانم یان را به‌طور محرمانه محاکمه کرد. دادگاه نه‌تنها زمان محاکمه را به خانوادۀ خانم یان اطلاع نداد، بلکه به هیچ وکیلی نیز اجازه نداد که از او دفاع کند. خانم یان اعلام بی‌گناهی و از خودش دفاع کرد، اما کماکان به‌خاطر تمرین فالون گونگ به یک سال و شش ماه حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه محکوم شد. دادگاه همچنین رأی صادره را به اطلاع خانوادۀ خانم یان نرساند.

بدرفتاری در حبس

خانم یان در بازداشتگاه و زندان مورد بدرفتاری قرار گرفت. از آنجا که به آزار و شکنجه اعتراض کرد و دست به اعتصاب غذا زد، در بازداشتگاه به او دستبند زدند و پاهایش را با زنجیر به هم بستند. سپس او را تحت شکنجه قرار دادند به‌طوری که تقریباً فلج شد.

او همچنین دچار معده‌درد شدیدی شد و نمی‌توانست هیچ چیزی بخورد. او را به بیمارستانی بردند و تحت آزمایش‌های بسیاری ازجمله ام‌آر‌آی و آزمایش‌های خون قرار دادند. اما بازداشتگاه نتایج آزمایش‌ها را به او اعلام نکرد.

در 18 ژانویۀ 2017 خانم یان را به زندان زنان گوانگ‌ژو منتقل کردند.

تهدید و ارعاب مستمر

دورۀ حبس خانم یان در پایان سال 2017 به پایان رسید و او آزاد شد. کمی بعد از آزادی‌اش، خانم یان متوجه شد که دادگاه منطقۀ هویی‌چنگ حساب بانکی او را مسدود کرده است و او مجبور شد 5000 یوآن جریمه برای فعال کردن حسابش بپردازد.

از زمانی که خانم یان آزاد شد، به‌طور پیوسته از سوی مسئولین حزب کمونیست چین محلی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است. دو تن از معاونین رؤسای دادستانی شهر لوئویانگ یکبار به خانۀ او مراجعه کردند و معاون رئیس لین از او فیلمبرداری کرد. لین همچنین چهار بار در تاریخ‌های 12 ژانویه، 15 ژانویه، 11 فوریه و 2 مارس با خانم یان تماس گرفت و او را مورد تهدید و ارعاب قرار داد.

برای خانم یان آزار و شکنجه به‌خاطر باورش چیز جدیدی نیست چراکه در سال 2011 به‌خاطر تمرین فالون گونگ از شغلش به‌عنوان معلم مدرسه اخراج شد. در سال 2011 ادارۀ 610 شهرستان بولو او را برای نزدیک به یک سال در مرکز شستشوی مغزی سان‌شویی در شهر گوانگ‌ژو حبس کرد.

مقالۀ مرتبط:

3. [شهر هویی‌ژو، استان گوانگ‌دونگ] بازداشت یازده تمرین‌کننده