(Minghui.org) خانواده خانم رن شیانگلیان نمی‌دانستند که او به سه سال حبس محکوم شده است تا اینکه در 5 دسامبر 2017 از آنها خواسته شد به بازداشتگاه محلی بروند. آنها هیچ چیزی درباره زمان محاکمه‌ یا دوره محکومیتش نمی‌دانند و تا به امروز، هنوز نسخه‌ای از حکم رسمی‌اش را دریافت نکرده‌اند.

این ساکن شهر چونگ‌چینگ در 13 ژوئیه 2016 در حین توزیع مطالب افشاءکننده آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است. خانواده‌اش هرگز از دستگیری یا بازداشتش مطلع نشدند. چند هفته طول کشید تا متوجه شدند او به بازداشتگاه منطقه یوبی فرستاده شده است.

عزیزان خانم رن در 5 دسامبر 2017 به دادگاه احضار شدند. به آنها گفته شد ازآنجاکه خانم رن در حال آماده شدن برای انتقال به زندان زنان جیولونگپو است، لباس‌هایش را جمع کنند. مأموران از افشای اطلاعات درباره محاکمه او خودداری کردند و به خانواده‌اش گفتند که قبل از ارائه درخواست ملاقات با او در زندان، باید دو ماه منتظر بمانند.

خانواده‌اش در اوایل فوریه 2018 با زندان تماس گرفتند، اما زندان به آنها گفت تا زمانی که خانم رن از انکار فالون گونگ خودداری کند، اجازه ملاقات با او داده نخواهد شد.