(Minghui.org) 

معلم بیان کردند:

«مریدان دافا امید بشریت- و یگانه امید- هستند. نجات موجودات، مأموریت ما و مسئولیتی عظیم است. فقط با خوب تزکیه‌کردن خود می‌توانید آنچه مریدان دافا باید انجام دهند را به‌خوبی انجام دهید.» («نامه تبریک به کنفرانس فای اروپا در پاریس»)

در سال 2004 بخاطر تمرین فالون گونگ دستگیر و به یک اردوگاه کار اجباری برده شدم. مأموری آنجا بود که در حدود 20 سال داشت. یکی از تمرین‌کنندگانی که آنجا بازداشت بود همراه با دوست پسرش درهمان محل کار می‌کردند. آن مأمور با آن تمرین‌کننده صمیمی بود و اغلب با او صحبت می‌کرد. آن تمرین‌کنندگان حقایق را برایش روشن کردند. او به فرد بسیار حمایتگری تبدیل شد و در حد توانش از ما محافظت می‌کرد.

با این حال همان تمرین‌کننده‌ای که آن مأمور با او صحبت می‌کرد در یک جلسه شستشوی مغزی فشرده «تبدیل» شد. او بیانیه انکار فالون گونگ را نوشت و چیزهای افتراء‌آمیز در مورد آن گفت.

آن مأمور جوان خیلی ناامید و گیج شد. افکار منفی درباره فالون گونگ در او شکل گرفت و هنگامی که دیگران سعی می‌کردند که دوباره حقایق را برایش روشن کنند، حاضر به شنیدن نبود.

معاون بخش امنیت داخلی آنجا حضور داشت. او در آزار و شکنجه خیلی فعال بود و در دستگیری تمرین‌کنندگان، غارت خانه‌شان و سوزاندن کتاب‌های فالون گونگ پیشرو بود. بعد از مدتی، بیماری‌های جدی‌ای را تجربه کرد. در سن جوانی تشخیص داده شد که به بیماری مهلکی مبتلا شده است.

او ترسید و به این درک رسید که در حال دریافت عقوبت کارمایی است. او نزد تمرین‌کننده‌ای رفت و از او کمک خواست.

آن تمرین‌کننده او را متقاعد کرد که فالون گونگ را یادبگیرد. او پذیرفت و تمرین فالون گونگ را شروع کرد.

او تمرین‌کننده‌‌ای حدوداً 80 ساله‌ را یافت که تقریباً هم سن مادر خودش بود. به یک جلسه مطالعه گروهی پیوست و بیانیه رسمی‌ای نوشت و از کارهای نادرست گذشته‌اش ابراز پشیمانی کرد. بلافاصله وضعیت سلامتی‌اش رو به بهبود رفت.

از آن زمان به بعد، مشارکت در آزار و شکنجه را متوقف کرد و تمرین‌کنندگان را از دستگیری‌های قریب‌الوقوع آگاه می‌کرد.

آن تمرین‌کننده مسنی که فا را با او مطالعه می‌کرد، تفکر بشری قدرتمندی داشت و با وابستگی شدید خودنمایی، درباره آن مأمور پلیس که تمرین‌کننده شده بود با دیگران صحبت کرد. خبرها پخش شد و اداره پلیس محلی نزدش رفتند و از او پرسیدند که آیا فالون گونگ را تمرین می‌کند. او خیلی هراسان شد و انکار کرد که در حال تمرین است. با این حال رئیس پلیس تصمیم گرفت که او را تنزل رتبه دهد و حقوقش را کاهش داد.

هرزمان تمرین‌کننده‌ای دستگیر می‌شد، خیلی مضطرب و پریشان می‌شد، می‌ترسید که آنها گزارشش را به پلیس بدهند. او تمرین‌ فالون گونگ را کنار گذاشت و دیگر هرگز با تمرین‌کنندگان محلی تماس نگرفت. سپس آن تمرین‌کننده مسن درگذشت.

مریدان دافا در هرکجا با موجودات ذی‌شعور با روابط تقدیری مواجه خواهند شد. اگر به‌خوبی عمل کنیم، آن شخص نجات خواهد یافت، اما اگر از فا پیروی نکنیم، موجودات ذی‌شعور ممکن است بخاطر ما نابود شوند.

همانطور که استاد بیان کردند:

فقط با خوب تزکیه‌کردن خود می‌توانید آنچه مریدان دافا باید انجام دهند را به‌خوبی انجام دهید.» («نامه تبریک به کنفرانس فای اروپا در پاریس»)