(Minghui.org) به افتخار روز جهانی فالون دافا، تمرین‌کنندگانی که در حرفه‌های مختلف در چین کار می‌کنند، ضمن ارسال پیام‌های تبریک خود، تولد استاد لی هنگجی بزرگوار را تبریک می‌گویند و بیست و ششمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم مردم را جشن می‌گیرند.

خانواده‌ای در شهر شیجیاژوانگ، استان هبی از استاد لی بخاطر نجات پدرش از سرطان پروستات تشکر می‌کند. پسرش نوشت که پزشکان گفته بودند که پدرش را به خانه ببرند چراکه هیچ درمانی برایش وجود ندارد.

ازآنجاکه پدرش عمیقاً توسط تبلیغات منفی حزب کمونیست چین مسموم شده بود، تمایلی به فالون دافا نداشت. در حالی که هیچ چیزی برای ازدست دادن باقی نمانده بود، خانواده پدرش را متقاعد کردند که این تمرین را امتحان کند. در مدت یک ماه، پدرش بهبود یافت و توانست از خودش مراقبت کند. او در همان بیمارستان مورد معاینه مجدد قرار گرفت و سرطان ناپدید شده بود. پدرش از استاد بخاطر بخشیدن زندگی دوباره به او تشکر می‌کند.

این تمرین‌کنندگان همگی قدردانی خود را نسبت به استاد لی ابراز کردند چراکه سبب بهبود وضعیت سلامتی آنها شدند. آنها قول دادند که در تزکیه کوشاتر شوند و استاد را ناامید نکنند. این تبریک‌گویندگان در صنایع زیر کار می کنند: راه آهن، هواشناسی، غذا، حفاظت از محیط زیست، فولاد و برق، پارکینگ هوشمند، حسابداری، مراقبت‌های بهداشت و سلامت، هوا فضا، ارتباطات، مالیات، سیستم‌های برق، مؤسسات مالی، پزشکی، تحقیقات، انرژی آبی، و جنگلداری.

این تبریکات از مناطق زیر آمدند:

استان لیائونینگ میدان نفتی شنگلی در شهر دونگیینگ و چینگدائو در استان شاندونگ شهر تانگشان و شهر شیجیاژوانگ در استان هبی شهر داچینگ، شهر جیاموسی، شهر هاربین و شهر هیهه در استان هیلونگجیانگ چونگچینگ شهر نانیانگ در استان هنان شهرنانجینگ در استان جیانگسو گروه یانکوانگ در شهر زوچنگ، استان شاندونگ شهر داژو در استان سیچوان میدان نفتی شنگلی در استان شاندونگ شهر ووهان و استان ییچانگ در استان هوبئی منطقه خودمختار کره‌ای یانبیان در استان جیلین

مجموعه تبریک‌ها