(Minghui.org) سه تمرین‌کننده فالون گونگ بخاطر مطالعه کتاب‌های فالون گونگ به حبس محکوم شدند. در 4 آوریل 2018، آقای وانگ یوئه‌لی، خانم چن چوانشیو به چهار سال و آقای هه جنلیانگ به یک سال حبس محکوم شدند.

آنها همراه با هشت نفر دیگر که همگی در حال مطالعه کتاب‌های فالون گونگ بودند در 24 ژانویه 2018 دستگیر شدند. پلیس آنها را تحت نظر قرار داده بود و از طریق تلفن همراه‌شان در حال ردیابی موقعیت مکانی‌شان بود. اگرچه آن هشت تمرین‌کننده دیگر در نهایت آزاد شدند، سه نفری که در بالا نام برده شد، در بازداشت باقی ماندند و پرونده‌های‌شان در دادستانی پذیرفته شد.

دادستان شهرستان یوئه‌ یانگ پرونده‌های‌شان را در اوایل ماه مارس تأیید کرد و آن‌ها را در دادگاه شهرستان یوئه‌یانگ مورد محاکمه قرار داد و آنها را در تاریخ 4 آوریل 2018 به حبس محکوم کرد.

آقای وانگ یوئه‌لای در سن پنجاه سالگی تمرین فالون گونگ را در سال 2010 شروع کرد. مشکل شدید معده‌اش بلافاصله ناپدید و مشتاق شد که این تمرین را به دوستانش معرفی کند. در 11 اکتبر 2013، بخاطر توزیع مطالب فالون گونگ بین مردم دستگیر شد. او به مدت چند ماه بازداشت شد و مورد هدف جلسات شستشوی مغزی فشرده قرار گرفت.

خانم چن چوانشیو در اوت 2012 در سن 60 سالگی بخاطر تمرین فالون گونگ دستگیر شد.

آقای هه گنلیانگ در مارس 2005، در سن حدوداً 40 سالگی، بخاطر تمرین فالون گونگ به سه سال حبس محکوم شد. دستگیری اخیرش ضربه بزرگی به مادر سالخورده‌اش وارد کرد. به‌عنوان پدر سه فرزند، دستگیری و محکومیتش همچنین سختی‌های عظیمی برای همسرش ایجاد کرد چراکه مجبور بود همه فرزندانش را به تنهایی بزرگ کند.

اطلاعات تماس عاملین:

گوئو شنگشیانگ (郭胜祥)، رئیس اداره 610 در شهرستان یوئه‌یانگ: 13907403138-86+

لیانگ شوهوا (梁绪华)، رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی در شهرستان یوئه‌یانگ: 13707402833-86+

دوان دپینگ (段德平)، رئیس دادستانی شهرستان یوئه‌یانگ: 13762001888-86+

وانگ جینگ‌گوانگ (王京广),، رئیس دادگاه شهرستان یوئه‌یانگ: 13907408938-86+

تانگ ونفا (唐文发)، رئیس اداره پلیس شهر یوئه‌یانگ: 13807309513-86+, 18773006688-86+