(Minghui.org) طی مدت 16 روز دوازده تن از ساکنان منطقۀ وانگهوای شهر فوشون به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ بازداشت شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. نُه نفر از این تمرین‌کنندگان هنوز در حبس به‌سر می‌برند.

بازداشت 2 نفر در 9 آوریل

گونگ شین و وانگ شوشیان در 9 آوریل بازداشت و هرکدام برای مدت 10 روز محبوس شدند.

بازداشت 9 نفر در 24 آوریل

ژو یوهوا، لیو شیائوجون، وو لیشیان، لیو چون‌لان، ژو شوهوا، جی یاشوان و سه خواهر (یو های‌پینگ، یو های‌چیو و یو های‌لان) در بازداشتگاه فوشون حبس هستند.

در بازداشتگاه یکی از تمرین‌کنندگان خانم را برای تفتیش برهنه کردند.

همچنین چند ساعت بعد از بازداشت خانۀ چهار تمرین‌کننده دیگر (ژو یوهوا، لیو شائوجون، وو لی‌شیان و لیو چون‌لان)، را غارت کردند.

از آنجایی‌که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد، همسر خانم زوئو به‌خاطر بازداشت غیرقانونی او از مأموران شکایت کرد

بازداشت یک نفر در 25 آوریل

آقای ژائو پنگ در 25 آوریل دستگیر شد، اما پس از اینکه بازداشتگاه به‌خاطر فشار خون بالایش او را نپذیرفت، آزاد شد.

اشخاص مسئول این آزار و شکنجه

پنگ یوئه (رئیس ادارۀ امنیت داخلی شهر فوشون) و وِی ژن‌شینگ (یکی از رؤسای بخش در ادارۀ امنیت داخلی شهر فوشون) به ادارۀ پلیس منطقه در جیانشه دستور دادند که این افراد را بازداشت کند.

رئیس ادارۀ پلیس، گوئو گوانگ، و معاونینش لیو یانگ و یو بو عمدتاً مسئول بازداشت تمرین‌کنندگانی هستند که در بالا ذکر شد.

این اولین باری نیست که پلیس تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی را مورد هدف قرار می‌دهد. یو بو تمرین‌کننده جیا نای‌ژی را در 11 آوریل 2016 بازداشت و برای مدت پنج روز حبس کرد. لیو یانگ در حمله به منزل خانم هه لی‌ژونگ در 15 آوریل 2016 سرپرستی 16 مأمور را برعهده داشت و او و مهمانش، خانم ژائو جینگ، را بازداشت کرد. این دو بانوی مسن که هر دو بیش از 60 سال دارند، کمی بعد به حبس محکوم شدند. خانم هه به سه سال و خانم ژائو به پنج سال حبس محکوم شد.

پنگ یوئه: 13841334590-86+، 52787387-24-86+

وِی ژنشینگ: 13841301212-86+

گوئو گوانگ: 13842308166-86+، 52796688-24-86+، 56653156-24-86+

لین یانگ: 13942394343-86+