(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر فوشان که به‎خاطر باورش حبس شده بود، پس از اینکه حدوداً دو سال در وضعیت کُما بود، در 15 می 2018 درگذشت.

آقای هو گوئو‌جیان در کُما

آقای هو گوئوجیان، که در سال 1970 متولد شد، اخیراً در 7 ژوئیه 2015 به‎خاطر امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد. او پنج ماه بعد در 9 دسامبر به 4 سال حبس محکوم شد. این اولین بار نیست که او به‎خاطر باورش مورد هدف قرار گرفته است. پسرش تنها دو سال داشت که در سال 2000 به 10 سال حبس محکوم شد.

قاضی که آقای هو را پس از آخرین دستگیری‎اش محکوم کرد، گفت که فقط تقاضای تجدید نظر امضاء شده توسط آقای هو که توسط یک وکیل ارائه شده است، مورد قبول واقع می‎شود. اما، همسر آقای هو نتوانست وکیلی را برای او پیدا کند، چراکه مسئولین محلی به تمام شرکت‎های حقوقی محلی دستور داده بودند که در این پرونده دخالت نکنند.

همسر آقای هو هرگز از انتقال محل حبس شوهرش مطلع نشد. او در 18 مه 2016 متوجه شد که آقای هو را از زندان شنیانگ به زندان بنشی منتقل کرده‎اند. پنج روز بعد به ملاقاتش رفت و متوجه شد که یک سوم وزن بدنش را از دست داده است.

آقای هو به همسرش گفت که در 4 مه 2016 به زندان بنشی منتقل شده و هر روز مجبور است بدون دستمزد از 6:30 صبح تا 7 بعدازظهر کار سخت انجام دهد. در روزهایی که نمی‎توانست به اندازه لازم کار کند، مجبور بود تا دیروقت کار کند. او همچنین گفت که اجازه نداشت بخوابد و مجبور بود که پتویش را بارها و بارها تا کند تا نحوه صحیح تا کردن پتو را یاد بگیرد. همچنین وقت کافی برای خوردن وعده‎های غذایی‎اش نداشت و همیشه گرسنه بود.

سه روز پس از ملاقات همسرش، در 26 مه 2016، چندین زندانی، آقای هو را برهنه کردند و روی او آب سرد ریختند. آن شب اجازه ندادند که بخوابد و مجبور شد بر روی نیمکت کوچکی بنشیند. حدود ساعت 10 شب، ناگهان از هوش رفت و از روی نیمکت افتاد.

یک زندانی به سر آقای هو ضربه زد و او را سرزنش کرد: «وانمود نکن که از حال رفته‎ای!» آقای هو حرکتی نکرد و زندانیان نگهبانان را صدا زدند و او را به بیمارستان بنشی ژونگشین بردند.

همسرش تا صبح روز بعد مطلع نشد. نگهبان لیو ژنگ ادعا کرد که آقای هو دچار سکته مغزی شده و سیتی اسکن خونریزی شدیدی را در مغزش نشان می‎دهد. پس از مشاوره با پزشکان، همسر آقای هو با برداشت قطعه‎ای از جمجمه برای دسترسی جراحان به مغز، موافقت کرد.

آقای هو از شبی که از نیمکت افتاد، هیچ وقت آگاهی خود را به‎دست نیاورد.

آقای هو 20 روز در بخش مراقبت‎های ویژه بود، و بعد همسرش مجبور به امضای فرم رضایت شد و موافقت کرد که او را به بخش عادی منتقل کنند و در آنجا به مدت 8 ماه باقی ماند.

در طول تمام مدت اقامت آقای هو در بیمارستان، یک پایش قفل و زنجیر بود.

پای آقای هو به تخت قفل و زنجیر شده است

بیمارستان در 17 ژانویه 2017 به همسر آقای هو اطلاع داد که او آماده است تا مرخص شود. اگرچه هنوز در وضعیت کُما بود، وضعیتش ثابت شده بود.

زندان به همسر آقای هو پیشنهاد کرد که آقای هو را با ضمانت پزشکی آزاد کند، اما او نپذیرفت، زیرا در آن صورت زندان حاضر به پرداخت هزینه‎های پزشکی نمی‎بود. زندان آقای هو را پذیرفت و دو پرستار را برای مراقبت از او استخدام کرد.

همسر آقای هو در 15 فوریه 2017 به ملاقتش رفت و دید که هنوز در کما است و دو پرستار به او از طریق لوله غذا می‎دهند و به او سرم وصل است. یکی از مدیران زندان دوباره پیشنهاد کرد که آقای هو را با ضمانت پزشکی آزاد کنند اما همسرش مجدداً این پیشنهاد را رد کرد.

در 14 مه 2018 در 7:30 صبح، همسر آقای هو تماس تلفنی دریافت کرد و به او گفته شد که شوهرش به بیمارستان فرستاده شده است. او با عجله به بیمارستان رفت و آقای هو را در بخش مراقبت‎های ویژه یافت.

آقای هو 17 ساعت بعد، حدود نیمه شب روز بعد، درگذشت.

گزارشات مرتبط:مردی در حال اغما پس از جراحی مغز، به زندان بازگردانده شد تا دوره محکومیتش را تمام کند

مردی از لیائونینگ پس از دومین دوره حبس به‎خاطر باورش در کما به‎سر می‎برد

دوره حبس ده ساله آقای هو گوئوجیان