(Minghui.org) بانویی که به ‌خاطر باورش حبس شده است، از زمان بازداشتش در چند ماه پیش دچار فشار خون بالا شده است، اما درخواست آزادی به قید ضمانت پزشکی‌اش رد و دستور داده شد که در 16 آوریل 2018 محاکمه شود.

خانم چن های‌شیا ساکن شهر ژان‌جیانگ در ابتدا در نوامبر 2017 به‌خاطر توزیع مطالب افشاکنندۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی چین گزارشش به پلیس داده و بازداشت شد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی بردباری است. پلیس 6000 یوآن از خانه‌اش توقیف کرد.

چند روز بعد او آزاد، اما کمی بعد مجدداً حبس شد. او را به مرکز ترک اعتیاد شهر لی‌ژو فرستادند که تا امروز در آنجا به سر می‌برد.

دادستانی منطقۀ چیکان در ابتدا پروندۀ او را به دلیل کافی نبودن مدارک بازگرداند، اما پس از ارسال مجدد پرونده‌اش توسط پلیس، کیفرخواستی علیه او صادر کرد.

دو وکیلِ خانم چِن او را ملاقات کردند و متوجه شدند که او به علت فشار خون بالا چند بار بیهوش شده است. بیش از یک بار خانم چِن با تنفس مصنوعی به‌هوش آورده شد. وکلایش درخواست آزادی به قید ضمانت پزشکی‌اش را به ثبت رساندند اما به درخواستشان ترتیب اثر داده نشد.

در روز محاکمۀ خانم چِن، مأموران پلیس در اطراف دادگاه منطقۀ چیکان گشت‌زنی می‌کردند.

پلیس پس از بازداشت خانم چِن خانه‌شان را جستجو و کارت شناسایی همسرش را توقیف کرد. ازآنجا که همسرش کارت شناسایی نداشت، به او اجازه ندادند در جلسۀ محاکمه شرکت کند.

فقط پدر و دو نفر از اقوام خانم چن اجازه یافتند به سالن دادگاه وارد شوند و بقیۀ صندلی‌های دادگاه را افراد غریبه اشغال کردند.

چند روز بعد از محاکمه، پدر خانم چِن قاضی هوانگ چین را ملاقات و درخواست کرد که دخترش به قید ضمانت پزشکی آزاد شود. هوانگ گفت که درخواستش را بررسی خواهد کرد.