(Minghui.org) چهار تمرین‌کننده فالون گونگ در 22 مارس 2018 بخاطر توزیع مطالب افشاءکننده آزار و شکنجه باور معنوی‌شان به دست رژیم کمونیستی چین مورد محاکمه قرار گرفتند.

آقای فو وِنده 68 ساله، خانم وانگ نانیو 67 ساله و آقای لیائو جیانفو 62 ساله ساکنین شهر پانژیهوا، استان سیچوان هستند. آقای ژو ساکن شهرستان هواپینگ، استان یوننان است. این چهار تمرین‌کننده در 12 مه 2016 در حال همکاری با یکدیگر برای توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ در شهرستان هواپینگ، استان یوننان بودند. چند ماه بعد همگی دستگیر شدند.

خانم سونگ و آقای فو در 11 اکتبر 2016 دستگیر شدند و آقای لیائو روز بعد دستگیر شد.

خانم سونگ و آقای لیائو شهروندان مسن استان سیچوان در 25 اکتبر 2016 به قید وثیقه آزاد شدند. آقای فو در 7 نوامبر 2016 آزاد شد.

زمان دستگیری آقای ژو ساکن استان یوننان نامعلوم است. او در 9 سپتامبر 2016 به قید وثیقه آزاد شد.

پلیس شهرستان هواپینگ این چهار پرونده را در 24 ژوئیه 2017 به دادستانی شهرستان هواپینگ ارائه کرد. دادستانی دو بار پرونده را در 7 سپتامبر و 6 نوامبر 2017 بازگرداند. سپس پرونده‌های‌شان در 4 دسامبر 2017 به سازمان‌ مافوق‌شان یعنی دادستانی شهرستان یولونگ ارسال شد.

دادستان شهرستان یولونگ کیفرخواست‌هایی علیه این تمرین‌کنندگان تنظیم کرد و در 29 ژانویه 2018 اطلاعیه‌های رسمی از دادگاه شهرستان یولونگ دریافت کردند.

دادگاه شهرستان یولونگ این شهروندان مسن را در 22 مارس 2018 مورد محاکمه قرار داد. جلسه دادگاه در ساختمان دادگاه شهرستان هواپینگ برگزار شد. فقط به چهار تن از اعضای خانواده اجازه دادند که داخل ساختمان شوند.

همانطور که آن تمرین‌کنندگان در دفاع از خود شهادت می‌دادند قاضی هه فنگشنگ به‌طور مکرر صحبت‌شان را قطع می‌کرد.