(Minghui.org) آقای لیو زانگزو بعد از دستگیری اخیرش در 29 ژوئن 2017 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

این ساکن شهر شینجی تنها فرد در خانواده‌اش نیست که بخاطر تمرین فالون گونگ مورد هدف قرار گرفته است. برادر بزرگترش، آقای لیو زانگچونگ نیز از زمانی که در فوریه 2000 برای دادخواست تجدید نظر برای فالون گونگ به پکن رفت، احتمالاً دستگیر شده و همچنان مفقود است. مادرشان در سال 2006 بدون آخرین دیدار با پسر بزرگش درگذشت.

آقای لیوی کوچک چند مرتبه قبل از دستگیری اخیرش بازداشت شده بود. او را یکبار در طول روز به درختی دستبند زدند و در شب در پارکینگی زندانی کردند. خانواده‌اش قبل از آزادی‌اش مجبور شدند که هزار یوآن پرداخت کنند. بعد از آن پلیس محلی او را دائماً تحت نظر داشت.

معلوم شد که دستگیری اخیر آقای لیو بعد از اینکه پلیس متوجه شد که او در اینترنت در یک کانال گفتگو در حال صحبت با مردم درباره فالون گونگ است، اتفاق افتاد. او در بازداشتگاه شینجی به‌سر می‌برد.