(Minghui.org)  استاد در سخنرانی‎های اخیرشان به این اشاره کردند که برخی از تمرین‎کنندگان در تزکیه‎شان سست شده‌اند و به اندازه قبل کوشا نیستند. احساس کردم درباره من صحبت می‎کنند. هرچند هر روز سه کار را انجام می‌دادم، اما مدت‎ها بود که کوشا نبودم. احساس می‌کردم که چیزی مرا از فا جدا کرده است.

می‎دانستم که ماندن در این وضعیت چیز درستی نیست. زمان کنونی برای نجات مردم و تزکیه محکم و استوار، گرانبها است، زیرا استاد تا حد زیادی فداکاری کرده‎اند تا زمان را برای اصلاح فا افزایش دهند.

بدون توجه به اینکه چقدر می‎خواستم کوشا باشم، نمی‎توانستم این کار را انجام دهم. به درون نگاه کردم و عقاید و وابستگی‎های متعددی را رها کردم اما وضعیتم بهبود نیافت. درمانده شدم.

اخیراً، استاد با نیک‎خواهی به من کمک کردند تا دلیل اینکه نمی‎توانستم کوشا باشم را درک کنم.

از بین بردن وابستگی‌های عمیقاً ریشه‌دار

به‎یاد آوردم که وقتی آزار و شکنجه آغاز شد، من بی‎پروا بودم و برای اعتباربخشی به دافا قادر به انجام هر کاری بودم. در آن زمان، به‎طور واقعی نمی‎دانستم چگونه خودم را تزکیه کنم. فکر می‎کردم که «انجام کارها» تزکیه است و متوجه نشدم که این یک وابستگی است.

شیطان از نقطه ضعفم استفاده کرد و به‎طور مداوم مرا تحت آزار و شکنجه قرار داد. همچنین چندین بار در تزکیه‎ام لغزیدم و شروع کردم از مسائل منفی‌ای که برایم روی می‌داد افکار و عقایدی را شکل دهم.

فکر می‎کردم آزار و شکنجه که متحمل آن شده بودم به‎خاطر کار خاصی بود که انجام داده بودم، بنابراین فکر کردم باید بیشتر مراقب باشم. تمرکز بر تجربیات منفی باعث شد که در طول زمان مکارتر شوم. هنگامی که استاد به من اشاره‎ای کردند، من از «مسائل ایمنی» برای سرپوش گذاشتن روی کاستی‌هایم استفاده کردم و به آنها اجازه دادم که ادامه پیدا کنند. بنابراین، شین‌شینگم بهبود نمی‌یافت.

بدون آگاهی‎ام، وابستگی به زیرکی و مکاربودن ادامه یافت و این مسئله دیواری را ایجاد کرد که راهم را برای کوشا بودن مسدود ساخت.

استاد بیان کردند:

«همیشه از تجربیات‌‏تان چیزهای بد را برندارید. وقتی چیزهای بد را یاد بگیرید،‌‏ درواقع از تفکر بشری استفاده می‌‏کنید تا مسائل را درنظر بگیرید، و زیرک‌‏تر و مکارتر می‌‏شوید که بدین معنی است که درحال بدتر شدن هستید.» («آموزش فا ارائه شده در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۰»)

استاد همچنین بیان کردند:

«باید درباره‌‏ی مسائل به شکلی سازنده فکر کنید، و وقتی می‌‏لغزید مانند یک تزکیه‌‏کننده به‌‏دنبال دلیل باشید، بپرسید، "کجا اشتباه کردم؟" فقط با ارزیابی مسائل با فا است که قادر خواهید بود از تجربه‌‏تان چیزهای خوبی یاد بگیرید. اگر واقعاً بتوانید از عهده‌‏ این برآیید که این کار را انجام دهید،‌‏ مسائل قطعاً خوب پیش خواهند رفت.» («آموزش فا ارائه شده در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۰»)

خودم را در برابر فا سنجیدم و به درون نگاه کردم و توانستم وابستگی‎های بسیار و عقاید اشتباهی را که شامل افکار منفی، زیرکی، به بیرون نگاه کردن، محافظت از خود و خودخواهی بود، پیدا کنم.

همچنین متوجه شدم که دلیل دیگری که مانع کوشا شدنم می‎شد، وابستگی به حسادت بود. گرچه استاد اهمیت از بین بردن حسادت را ذکر کرده بودند، اما به‎طور واقعی به آن توجه نکرده بودم.

برایم آسان نبود که متوجه شوم وابستگی به حسادت دارم، زیرا اغلب در مسائل جزئی روزانه ظاهر و به آسانی نادیده گرفته می‎شد. با مطالعه جوآن فالون، متوجه شدم که حسادت عمیقاً ریشه دارد و مربوط به کنفوسیسم چینی، مساوات‎طلبی مطلقِ فرهنگ حزب کمونیست و شیوه‎های مذهبی فرهنگ‎های مختلف است.

در نهایت توانستم این وابستگی‎های عمیق و پنهان را با افکار درست از بین ببرم و در تزکیه‎ام کوشاتر شوم. اکنون می‌توانم فا را در ذهنم جذب کنم و لایه‎های مختلف اصول فا را ببینم.