(Minghui.org) در نوزدهمین سالروز جهانی فالون دافا، 13 مه، مقامات چند شهر و شهرستان در ایالت نیویورک اعلامیه‌هایی را خطاب به تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ منتشر کردند.

مقامات دولتی روز 13 مه 2018 را به‌عنوان روز فالون دافا اعلام کردند و بیست و ششمین سالگرد معرفی فالون گونگ به عموم را تبریک گفتند و از مشارکت تمرین‌کنندگان در جوامع آنها، قدردانی کردند.

این اعلامیه‌ها ضمن بیان تأثیر مثبتی که این تمرین رشد و بهبود شخصی برای جامعه به ارمغان آورده است، اصول اصلی حقیقت، نیکخواهی و بردباری فالون گونگ را به طور ویژه مورد توجه قرار دادند. مقامات همچنین آزار و شکنجه 19 ساله فالون گونگ در چین را محکوم کردند.

کتی ام. شیهان شهردار شهر آلبانی و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

لورا کوران، مدیر اجرایی شهرستان ناسائو و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

استیون بلون، مدیر اجرایی شهرستان سافولک، و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

چاد اِی.لوپیناکسی، سرپرست شهرستان هانتینگتون و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

ادوارد پی. رومینگ، شهردار شهر بروک هاون، و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است

لورا جنس اسمیت، شهردار شهر ریورهد و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است

ادواردآر. ورهیم، شهردار شهر اسمیت‌تائون، و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است

انجی ام. کارپنتر، شهردار شهر ایسلیپ و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

ریچارد اچ. اسکافر، شهردار شهر بابیلون و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

جودی بوسورت، شهردار شهر همپ‌استید و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.

تیم تنک، شهردار گلن کاو، و اعلامیه‌ای که منتشر کرده است.