(Minghui.org) آقای شیه رونگ‌چون ساعت 10 صبح روز 17 مه 2018 در خانه‌اش را باز کرد و مأموران پلیس را دید که بیرون منتظرش بودند. آنها برای تقتیش به داخل منزلش هجوم آوردند و بسیاری از لوازم شخصی او را توقیف کردند.

آقای شیه و همسرش خانم شو نا بازداشت شدند. این زوج به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ مورد هدف آزار و شکنجه قرار گرفتند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

مأمورانی که آنها را بازداشت کردند عبارتند از: سان رویی‌شیان (رئیس ادارۀ امنیت داخلی منطقۀ ارادو)، مردی با نام خانوادگی یانگ که بیش از 40 سال داشت و مردی با نام خانوادگی شو که حدود 30 ساله بود، مردی با نام خانوادگی یی که حدود 50 یا 60 ساله بود و یو لین (سنش نزدیک به بازنشستگی است). آنها هنگامی که خانه را تفتیش می‌کردند با دونگ پنگ‌چنگ (رئیس ادارۀ پلیس بالیبائو) و مأمور ژانگ سه نیز تماس گرفتند و آنها را فرا خواندند.

این زوج از ساعت 2 تا 9 شب آن روز در ادارۀ پلیس ارادو مورد بازجویی قرار گرفتند. سپس آنها را برای معاینۀ پزشکی به بیمارستان ژونگشین شهر چانگچون بردند.

بازداشتگاه چهارم چونگچین به‌خاطر وضعیت ضعیف سلامتی خانم شو از پذیرش او امتناع ورزید. پلیس نهایتاً در ساعت 4 صبح روز 18 مه آنها را به ادارۀ پلیس بازگرداند. خانم شو ساعت 2 بعدازظهر آن روز آزاد شد. خانواده‌اش مجبور شدند برای آزادی‌اش 10 هزار یوآن جریمه بپردازند.

آقای شیه در بازداشتگاه سوم چانگچون حبس است.

تلفن‌های همراه این زوج هنوز در توقیف پلیس است. به تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی که در تماس با این زوج بودند یادآوری می‌کنیم که برای حفظ امنیت شخصی نسبت به ایمنی تماس‌های تلفن همراه محتاط باشند.

دینگ پنگچنگ: 117684378791-86+

ادارۀ امنیت داخلی منطقۀ ارادو: 15754363288-86+