(Minghui.org) هنگامی که معلمی در روز 13 آوریل 2018 در خوابگاهش در مدرسۀ راهنمایی شهر نانکانگ استراحت می‌کرد، همسر سابقش و گروهی از مأموران به داخل هجوم آوردند و او را دستگیر کردند.

خانم یانگ به‌دلیل امتناع از انکار فالون گونگ هدف آزار و شکنجه قرار گرفت. فالون گونگ یک تمرین تزکیۀ ذهن و بدن است که توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

پدر و مادر خانم یانگ پس از اینکه نتوانستند با دخترشان تماس بگیرند به مدیر مدرسه زنگ زدند. مدیر گفت که مدرسه‌شان برای آزادی او دادخواهی کرده است.

لین، دبیر کمیتۀ امور حقوقی و سیاسی منطقه، درخواست مدرسه را رد کرد. این یک سازمان فراقانونی است که ریشه‌کن کردن فالون گونگ به آن محول شده و قدرتی مافوق سیستم قضایی به آن داده شده است.

مطابق قانون یه فنگ‌چیاگ و کمیتۀ امور حقوقی و سیاسی هیچ کدام حق مداخله در زندگی شخصی خانم یانگ و باورش به فالون گونگ را نداشتند. اما مسئولین منطقه به آنها اجازه دادند که خانم یانگ را به مرکز شستشوی مغزی یینتان بفرستند.

درحالی‌که خانم یانگ در حبس است، پدر و مادرش از سوی پلیس مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. نونگ تیان‌شیونگ، رئیس ادارۀ امنیت داخلی منطقه در روز 17 مه به خانۀ این زوج سالمند مراجعه و درخواست کرد بداند دخترشان با چه کسی تماس گرفته و آیا او مطالب افشاء‌کنندۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ را تولید یا توزیع کرده است.

این زوج گفتند که آنها هیچ اطلاعی از فعالیت‌های دخترشان ندارند. نونگ پرسید که آیا آنها مکانی برای زندگی خانم یونگ اجاره کرده‌اند و پاسخ آنها منفی بود. نونگ آشکار کرد که پلیس محل اجاره‌ای خانم یانگ را تفتیش کرده و مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را در آنجا یافته و از آنها عکس گرفته است. او گفت که پلیس به نظارت بر این مکان اجاره‌ای و بازداشت تمرین‌کنندگانی که تلاش کردند با خانم یانگ تماس بگیرند ادامه خواهد داد.

نونگ چند روز بعد مجدداً به خانۀ پدر و مادر خانم یانگ مراجعه کرد. آنها کماکان هرگونه اطلاعی درخصوص فعالیتهای مرتبط با فالون گونگ دخترشان را انکار کردند. آنها بعد از آن با داماد سابقشان تماس گرفتند و او گفت: «چطور می‌توانیم او ]خانم یانگ[ را آزاد کنیم درحالی‌که او از همکاری خودداری می‌کند.»

دبیر لین: 18677990022-86+
یه فنگ‌چیانگ: 18177972398-86+