(Minghui.org) آقای ژو شینگهه در صبح روز 23 ژوئن 2018 شروع به سرفه همراه با لخته خون کرد و بعدازظهر همان روز در سن 54 سالگی درگذشت.

مرگ آقای ژو تنها یک روز پس از پایان دوره حبس سه سال و شش ماهه‎اش رخ داد. او برای بار دوم در سال 2014 به‎خاطر امتناع از نفی باورش به فالون گونگ به‎ناحق محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد. اگرچه در ژوئن 2016 با ضمانت پزشکی از زندان آزاد شد، اما به‎شدت تحت نظارت قرار گرفت و فشار روانی علاوه بر وضعیت سلامتی وخیمش در نهایت باعث مرگش شد.

دستگیری‎های مکرر و دو دوره حبس

آقای ژو، که در شهر جیانگ‎یین زندگی می‎کرد، ابتدا در نوامبر 1999، دو ماه پس آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ، دستگیر شد. دستگیری دومش در سال 2001 صورت گرفت و پس از آن به یک سال و شش ماه کار اجباری محکوم شد. درحالی‌که در اردوگاه کار محلی بود، به‎دلیل امتناع از خواندن ترانه‎های رژیم، با باتوم الکتریکی به او شوک وارد می‎شد. نگهبانان به زندانیان دستور دادند که بلندتر آواز بخوانند تا صدای آنها فریادهای دردناک آقای ژو را پوشش دهد.

پس از اینکه گزارش آقای ژو به‎خاطر ارسال پیامک‌هایی که اعلام می‎کرد تمرین فالون گونگ کاملاً قانونی است، به پلیس داده شد، در آوریل 2004 دوباره دستگیر شد. او وکیلی را استخدام کرد، که تحت فشار قرار گرفت تا وکالت آقای ژو را رد کند.

آقای ژو به پنج سال حبس محکوم شد و در زندان ووشی به‎شدت تحت شکنجه قرار گرفت. در طول دوره حبسش، برای مدت کوتاهی از زندان خارج و به‎مدت پنج ماه در مرکز شستشوی مغزی محلی حبس شد.

پلیس محلی دوباره آقای ژو را در 21 فوریه 2012 هدف قرار داد و او را به همان مرکز شستشوی مغزی قبلی فرستاد و به مدت چهار ماه در آنجا حبس بود.

آقای ژو در ژوئن 2014 دستگیر، اما 48 ساعت بعد با وثیقه آزاد شد، پس از اینکه معاینه پزشکی مورد نیاز، نشان داد که او مبتلا به کمبود پلاکت خون و بزرگی طحال است. در 3 نوامبر 2014 خانمی از دادستانی محلی با او تماس گرفت و به او اعلام کرد که آنها برای محاکمه‎ او آماده‎ می‌شوند.

او در 22 دسامبر 2014 بازداشت و در 29 ژانویه 2015 حکم دستگیری رسمی‎اش صادر شد. کمتر از چهار ماه بعد او به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد که از 22 دسامبر 2014 شروع شده بود.

نگهبانان در زندان سوژو آقای ژو را به روش‎های مختلف تحت آزار و شکنجه قرار دادند که موجب آسیب کبدی و سیروز کبد در او شد. او با ضمانت پزشکی در 6 ژوئیه 2016 آزاد شد. اداره دادگستری محلی‎اش برای نظارت خانگی بر او گمارده شد.

وضعیت آقای ژو به‎طور ناگهانی در صبح روز 23 ژوئن 2018، روز بعد از پایان دوره حبسش، بدتر شد. در بعدازظهر همان روز پس از اینکه به‎شدت دچار سرفه همراه با لخته خون شد، درگذشت.

مقاله مرتبط به زبان چینی:

江苏省江阴市法轮功学员朱星河在迫害中离世