(Minghui.org) استاد لی بنیانگذار فالون دافا بیان کردند:

«بدهی‌ها باید پرداخت شوند، به همین جهت، در مسیر تزکیه‌تان بعضی از چیزهای خطرناک ممکن است اتفاق بیفتند. اما وقتی این چیزها اتفاق می‌افتند، نخواهید ترسید و نخواهیم گذاشت در خطر واقعی بیفتید.» (جوآن فالون)

اخیراً در یک تصادف آنچه را که استاد گفتند تجربه کردم.

از کائوشیونگ به‌طرف زادگاهم، پینگ‌تونگ حرکت کردم تا در صبح روز 12 ژوئیه 2018 والدینم را ملاقات کنم و حدوداً ساعت 1 بعدازظهر به خانه برگردم.

یک کامیون متوسط که یک بولدزر را حمل می‌کرد، جلوی من در حرکت بود. سرعتم حدوداً 64 کیلومتر در ساعت بود و به‌سرعت به کامیون می‌رسیدم.

در تقاطعی می‌خواستم از کامیون جلو بزنم، بنابراین به خط‌عبور سمت چپ تغییر مسیر دادم. درحالی‌که سرعتم را افزایش می‌دادم، کامیون به‌طور ناگهانی به سمت چپ پیچید.

زمانی برای ترمز کردن نداشتم. بنابراین برای اجتناب از برخورد به کامیون به سمت راست تغییر جهت دادم. جلوی ماشینم با عقب کامیون برخورد کرد.

دود سفید و بوی سوختگی از موتور ماشین به‌مشام می‌رسید و ماشینم به‌شدت آسیب دیده بود.

وقتی ماشینم با کامیون با چنین سرعت بالایی برخورد کرد، باید شدت اصابت آن را احساس می‌کردم، اما ضربه شدیدی را احساس نکردم. آرام بودم و هراس نداشتم. با اینکه کیسه هوای سمت راننده نیز باز نشده بود، اما آسیبی ندیده بودم.

ماشین را خاموش کردم و از آن پیاده شدم. می‌دانستم که استاد مراقبم هستند و از این بابت سپاسگزار بودم.

راننده کامیون با دیدن من که از ماشین بیرون آمدم شگفت‌زده شد. او با پلیس تماس گرفته بود و گزارش تصادف را داده بود و طی چند دقیقه بعد آمبولانس نیز رسید.

به امدادرسان گفتم که حالم خوب است و لزومی به مراجعه به پزشک نیست. آنها از من خواستند که فرمی را امضاء کنم که «رضایت‌نامه‌ای مبنی بر عدم مسئولیت راننده کامیون» بود.

پس از اینکه مأمور پلیس گزارش این حادثه را تهیه کرد، همگی ما صحنه تصادف را ترک کردیم.

اگر یک تمرین‌کننده دافا نبودم، در این حادثه مجروح می‌شدم یا می‌مردم. این یک معجزه بود که یک خراش هم برنداشتم و از حمایت استاد سپاسگزارم.