(Minghui.org) «سرتان را بچرخانید تا به طرف دیگر صورت‌تان ضربه بزنند» مفهومی است که درکش برای افراد عادی می‌تواند دشوار باشد. حتی تزکیه‌کنندگان گاهی اوقات در فهمیدن اینكه چرا باید «سرتان را بچرخانید تا به طرف دیگر صورت‌تان ضربه بزنند» دچار مشكل می‌شوند. با این حال، استاد لی در سخنرانی‌های‌شان آن را بسیار واضح توضیح داده‌اند كه ما به‌عنوان تزکیه‌کنندگان با تحمل کردن،به روش‌های بسیاری منفعت کسب خواهیم کرد.

ایده این است که هنگامی که شما یک ضربه یا توهین را تحمل می‌کنید، مجرم به‌عنوان جبران به شما تقوا خواهد داد و او خودش کارما جمع خواهد کرد. شما به‌عنوان فردی که در نهایت کسب می‌کند، از کارما خلاص می‌شوید، تقوا کسب خواهید کرد، و بدهی‌های‌تان پرداخت خواهد شد. آیا این چیز فوق‌العاده‌ای برای یک تزکیه‌کننده نیست؟

برخی از مردم عادی تمرین‌کنندگان دافا را زیر سؤال می‌برند: «چرا شما تمرین‌کنندگان دافا «سرتان را نمی چرخانید تا به طرف دیگر صورتتان ضربه بزنند و این آزار و شکنجه را نمی‌پذیرید؟» من نیز شنیده‌ام که مردم می‌گویند: «آیا شما به حقیقت، نیکخواهی و بردباری اعتقاد ندارید؟ اگر شما در برابر آزار و شکنجه مقاومت کنید، شما در حال تحمل کردن نیستید.» همه چنین اظهاراتی تلاش برای توجیه آزار و شکنجه است.

چرا ما در برابر آزار و شکنجه مقاومت می‌کنیم؟ این اقدامی نیک‌خواهانه است و به‌خاطر نجات موجوداتی است که هنوز می‌تواند نجات یابند. نجات موجودات ذی‌شعور مأموریت مقدس تمام تمرین‌کنندگان دافا است.

مقاله‌ای در وب‌سایت مینگهویی را به یاد می‌آورم – مأمور زندانی در حال ضرب و شتم یک تمرین کننده دافا بود، که در آن زمان آن تمرین‌کننده ناگهان فریاد زد: «ضرب و شتم مرا متوقف کن». آن مأمور فکر کرد که آن تمرین‌کننده دیگر نمی‌تواند آن را بپذیرد و آماده است که تسلیم شود.

سپس آن تمرین‌کننده گفت: «هر بار که به من ضربه می‌زنی، یک قدم به جهنم نزدیکتر می‌شوی، و اکنون تنها یک قدم از آن فاصله داری. اگر یک بار دیگر به من ضربه بزنی، برای همیشه فرصتت برای نجات یافتن را از دست خواهی داد.» نیکخواهی این تمرین‌کننده دافا این مأمور زندان را متوقف کرد و شانس نجات را پذیرفت.

اگر ما در برابر آزار و شکنجه مقاومت نکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ استاد این بار به دفعات توضیح دادند.

استاد بیان کردند:

«بنابراین برای مریدان دافا، این آزار و شکنجه به آن‌ها اجازه خواهد داد تا، هرچه که باشد -- بدون توجه به این‌که سبب چقدر رنج فیزیکی یا عذاب ذهنی برای آن‌ها می‌شود، و بدون توجه به این‌که آزار و شکنجه چقدر شدید باشد-- کارمای آن‌ها را از بین برود و به‌سوی کمال پیش بروند. آن‌چه که انتظار مریدان دافا را می‌کشد تماماً چیزهای خوب است. آیا این هدف تزکیه‌ شما نیست؟ به‌هر حال، طبق نظم‌ و ترتیب‌های شیطانی نیروهای کهن، این آزار و شکنجۀ انجام شده توسط حزب شرور علیه دنیا-- و مخصوصاً‌ علیه مردم چین-- که توسط نیروهای کهن شکل داده شد تا ظاهراً "به مریدان دافا کمک کند به کمال برسند"، در شدت خود بی‌نظیر است. با فاسد کردن مردم و وادار کردن آن‌ها به ارتکاب گناهانی علیه دافا، آیا این هل دادن مردم چین به‌سوی نابودی نیست؟»  («آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی نیویورک بزرگ ۲۰۰۹»)
«مریدان دافا در حال رنج کشیدن هستند،
اما آنکه نابود می‌شود موجودات ذی‌شعور هستند.» («هر دوره زندگی برای این زندگی بود» از هنگ یین 3)

استاد همچنین بیان کردند:

«قبل از اینکه فاجعه نازل شود باید بگذارم آگاه شوید
مردم دنیا گوسفندان قربانی‌اند
مهم نیست چقدر زجر می‌کشم، در مسیر خدایی هستم
این آن [موجود خدایی] است که مرا فرامی‌خواند که به‌خاطر شما عجله کنم.» («این آن [موجود خدایی] است که مرا فرامی‌خواند که به‌خاطر شما عجله کنم»، از هنگ یین 3)

استاد به وضوح هدف از مقاومت در برابر آزار و شکنجه را به ما توضیح داده‌اند. فقط وقتی آنچه را استاد از ما خواسته‌اند انجام دهیم، می‌توانیم به موجودات ذی‌شعور فرصت نجات بدهیم. باید فا را به‌خوبی مطالعه کنیم و در تمام مراحل، افکار درست و ذهنیتی روشن را حفظ کنیم. پس از آن در حین نجات مردم مورد مداخله قرار نخواهیم گرفت.