(Minghui.org) بازداشتگاه شماره ۴ شهر چانگچون، واقع در بلوار هائویوی ۵۲۷۷، منطقه لیوآن، شهر چانگ‌چون، درحال حاضر دست‌کم ۱۴ تمرین‌کننده زن فالون گونگ را بازداشت کرده است.

بازداشتگاه شماره ۴ به‌طور مشترک از همان آدرس بازداشتگاه شماره ۲ استفاده می‌کند که در آن تعداد نامعلومی از تمرین‌کنندگان مرد فالون گونگ تحت بازداشت قرار دارند.

در بازداشتگاه شماره ۴ چانگ‌چون، تعداد ۱۸ سلول به سه بخش تقسیم شده‌اند. سلول‌های ۱۰۱ تا ۱۰۶ بخش ۱؛ سلولهای ۲۰۱ تا ۲۰۶، بخش ۲؛ و سلول های ۳۰۱ تا ۳۰۶، بخش ۳ را تشکیل می‌دهند.

چهار دوربین نظارتی در هر گوشه‌ای از سلول‌ها نصب شده‌اند، درحالی‌که یک دوربین کروی چرخان در وسط سقف، هر حرکت زندانیان را زیر نظر دارد.

هر سلول برای حداکثر ۱۸ زندانی طراحی شده است، اما درحال حاضر حدود ۳۵ زندانی در هر یک از آنها وجود دارند. درنتیجه، هر زندانی برای خوابیدن باید در کنار دیگری قرار بگیرد.

همه زندانیان هر شب از ساعت ۸:۳۰ شب تا ساعت ۶ صبح، باید در یکی از چهار شیفت کاری انجام وظیفه کنند. زندانیان درحال انجام وظیفه باید راه بروند و اجازه ندارند دراز بکشند. این بدان معناست که درحالی‌که سایر زندانیان در خوابند، نه نفر از زندانیان در‌حال قدم زدن هستند.

در هنگام غذاخوردن، زندانیان برای نشستن روی نیمکت به صف می‌ایستند. سپس، باید برای گرفتن نان پخته شده در بخار در صف دیگری بایستند. برای گرفتن سوپ، باید در سومین صف قرار گیرند. این بدان معنی است که هر زندانی باید قبل از غذاخوردن در سه صف منتظر بماند. در اغلب اوقات، غذای‌شان به هنگام خوردن سرد می‌شود. قبل از اینکه بتوانند غذا بخورند، باید بگویند: «ممنون، نگهبان با تشکر از شما، خانم.» منظور از «خانم» فردی است که غذا را تحویل می‌دهد.

هر روز به زندانیان دستور داده می‌شود که قوانین سلول را ازبر بخوانند، تمرینات را انجام دهند و صاف روی تخته‌ای چوبی (که در شب به تخت تبدیل می‌شود) بنشینند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در طول روز از لحاظ جسمی و روانی تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.

به گفته منابع آگاه، تمرین‌کنندگان فالون گونگی که فعلاً در این بازداشتگاه زندانی هستند عبارتند از: خانم. وانگ جین‌شیانگ، خانم کونگ نان، خانم لی جینگ (سلول ۳۰۵)؛ خانم. ژائو چیویو، خانم یانگ پیکشیا، خانم وو یانان (سلول ۲۰۲)؛ خانم ژائو شو، خانم ژو شیوشی، خانم وانگ شیویینگ، خانم وانگ هونگ‌یان، خانم یین عالی (سلول ۱۰۶)؛ خانم. یائو چانگلی (سلول ۳۰۴)؛ و همچنین خانم لی وی و مادرش خانم شیا گویژن و سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ که نامشان نامعلوم است.

گاهی اوقات تمرین‌کنندگان از یک سلول به دیگری منتقل می‌شوند، اما ممکن است با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند.

خانم جین یان، خانم وانگ هونگ‌یان، خانم چی پینگ‌پینگ، خانم چن یانهوا و سایرین، از تمرین‌کنندگان شهر چانگچون، به بازداشتگاه شهرستان یوشو منتقل شدند.

برخی از آنها، بدون اطلاع خانواده‌های‌شان به‌طور محرمانه محاکمه و به زندان زنان شهر چانگ‌چون منتقل شدند.

تمرین‌کنندگان مرد فالون گونگ که درحال حاضر در بازداشتگاه شماره ۲ چانگ‌چون بازداشت شده‌اند عبارتند از: آقای شی رونگ‌چان، آقای شی شینگ‌جیا (از شهر می‌هیکو، استان جیلین)، آقای وانگ شین‌یینگ، آقای دا هی، آقای وانگ اِنگو و سایرین. بیشتر تمرین‌کنندگان مرد درحال حاضر در بازداشتگاه شماره ۳ زندانی شده‌اند.

فهرست بخشی از افراد شرکت‌کننده در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بازداشتگاه شماره ۴ چانگ‌چون:

تلفن: 8416270530/  84162707-431-86+

لیو یینگ‌جیو، رئیس:  15904403329-86+

وانگ هونگی، معاون رئیس

بائولین، عضو کمیته سیاسی: 84162702-431-86+ ، 15904403344-86+

لی جی، شو جینگ، مدیر بخش

آدرس: بلوار هائویو ۵۷۲۲ ، منطقه لیوآن، شهر چانگ‌چون، استان جیلین، چین کد پستی: ۱۳۰۰۶۲