(Minghui.org) مقاله‌ای تحت عنوان افکارم درباره سرعت حرکات تمرین در وب‌سایت مینگهویی خواندم، که آن را برای بسیاری از تمرین‌کنندگان دیگر فرستادم. اغلب به تمرین‌کنندگان یاد آوری می‌کنم که حرکات تمرینات را خیلی سریع انجام ندهید.

پس از برگزاری نمایش‌های فالون دافا در تایوان، در گروهی بزرگ تمرینات را انجام می‌دهیم. در طی هر یک از این تمرینات، برگزارکنندگان مجبورند دائماً به تمرین‌کنندگان یادآوری کنند که برطبق هدایت استاد لی در موسیقی تمرین، حرکات را انجام دهند. اما زمانی که تمرینات سوم و چهارم را انجام می‌دادیم، حرکات تمرین‌کنندگان با سرعت‌های مختلف بود و ما نامنظم به‌نظر می‌رسیدیم. چرا تمرین‌کنندگان حتی بعد از تذکر برگزارکننده مبنی بر پیروی از نحوه هدایت استاد در موسیقی تمرین، هنوز هم با سرعت خود به انجام تمرینات ادامه می‌دهند؟

حرکات ما خیلی سریع یا خیلی آهسته بود، چون تمرکز نداشتیم، به این معنی که ما آن را جدی نمی‌گرفتیم. از آنجاکه ما با حرکات خیلی آشنا هستیم، بسیاری از تمرین‌کنندگان فقط آنها را انجام می‌دهند، اما آن را با تمام وجود انجام نمی‌دهند. همه ما می‌دانیم که مطالعه فا بسیار مهم است. اما چقدر تمرین‌کنندگان درک می‌کنند که انجام درست تمرین‌ها نیز بسیار مهم است؟

اغلب تمرین‌کنندگان را دیده‌ام که تمرینات را اشتباه یا خیلی سریع انجام می‌دهند. مهم نیست که چطور به آنها یادآوری و آنها را اصلاح می‌کردم، آنها تکرار اشتباهات مشابه را ادامه می‌دادند. اغلب گیج می‌شدم. در نهایت، به درون نگاه کردم و متوجه شدم که من نیک‌خواه و بردبار نیستم. سپس سعی کردم تصور و نگرشم را اصلاح کنم. اما هنوز هم در طول تمرینات هماهنگ نبودیم. از استاد در قلبم پرسیدم: «آیا باید همچنان به اصلاح و یادآوری به تمرین‌کنندگان ادامه دهم؟»

در طول تمرین گروهی بزرگ سال گذشته، قبل از کنفرانس فالون دافا، اگر چشمان‌تان را باز می‌کردید تا حرکات تمرین‌کنندگان را نگاه کنید، ممکن بود احساس ناراحتی کنید. حرکات تمرین بسیاری از افراد دقیق نبود. یک بار شنیدم که شخصی می‌گوید: «چقدر خوب بود که سازمان‌دهنده محل تمرین، تمرینات را به آنها آموزش می‌داد؟» فکر کردم شاید سازمان‌دهنده بیشترین سعی خود را کرده است.

معتقدم که بسیاری از محل‌های تمرین همین مشکل را دارند. یکی دیگر از تمرین‌کنندگان اخیراً تجربه خود را به اشتراک گذاشت. او گفت: «در واقع، فرد برای اصلاح حرکات تمرین خود، نیاز به رشد شین‌شینگ دارد. بدون رشد شین‌شینگ، اصلاح حرکات‌ بسیار دشوار است چراکه حرکات فرد از روی عادت خواهد بود.» حرف‌هایش را عمیقاً درک کردم. تجربه من به‌شرح زیر است:

یکبار هنگامی که با تمرین‌کننده دیگری در خانه‌ام تمرین می‌کردم، او گفت که حرکاتم اشتباه است و دست‌ها باید در مقابل سینه جدا شوند. اما دستانم را از جلوی سرم جدا می‌کردم. فکر کردم چگونه امکان دارد حرکاتم اشتباه باشد؟ سپس رفتیم و ویدئوی تمرین استاد را به‌صورت آنلاین تماشا کردیم.

متوجه شدم که حق با آن تمرین‌کننده بود. من نیاز به اصلاح حرکاتم داشتم. بدون توجه به اینکه چند سال است که تمرین کرده‌ام، هیچ بهانه‌ای نیست که خودم را اصلاح نکنم. اما چنین تغییر کوچکی چند روز طول کشید تا کاملاً درست شود. حتی زمانی که استاد فرمان حرکات را می‌دادند ناگهان فراموش می‌کردم که چه حرکتی بود. فقط ایستاده بودم و نمی‌توانستم حرکت کنم.

این نشان می‌دهد که تغییر یک عادت چقدر سخت است. عزم و اراده بسیار زیادی نیاز است.

برخی از هماهنگ‌کنندگان محل تمرین، حرکات‌ تمرین‌شان صحیح نیست، اما معتقدند که حرکات آنها مطابق با استاندارد است. ازآنجاکه معمولاً هماهنگ‌کنندگان کسانی هستند که حرکات را به دیگران آموزش می‌دهند، تمرین‌کنندگان به‌ندرت به اشتباهات‌شان اشاره می‌کنند. برخی از هماهنگ‌کنندگان وقتی افراد اشتباهات‌شان را ذکر می‌کردند، حتی خیلی ناراحت می‌شدند. وقتی اشکالی در حرکات تمرین‌تان  وجود دارد، آیا تأسف‌آور نیست. هنگامی که تمرین‌کنندگان به ما تذکر می‌دهند، باید بلافاصله خود را اصلاح کنیم. این نیز برای تزکیه شین‌شینگ‌مان است. اگر زمانی که به اشکالات حرکات‌مان اشاره می‌شود، ناراحت شویم، آیا این مسئله‌ای مهمتر از خود حرکات نیست؟