(Minghui.org) بیست و هفت تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر یوشو، استان جیلین، از اوایل نوامبر 2018 دستگیر شده‌اند. پلیس این کار را بخاطر جمع‌آوری امتیازات بیشتر در بررسی‌های عملکرد پایان سال خود، انجام داد.

به‌گفته‌ افراد داخلی، هر تمرین‌کننده فالون گونگ بازداشت‌شده، معادل پنج مظنون غیرتمرین‌کننده محسوب می‌شود و مأمور 10 امتیاز کسب می‌کند.

فالون گونگ، که به‌عنوان فالون دافا نیز شناخته می‌شود، تمرینی برای تزکیه ذهن و جسم است که رژیم کمونیست چین از سال 1999 آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. بسیاری از مأموران پلیس برای کسب پاداش‌های مالی بیشتر یا پیشرفت در مشاغل سیاسی خود، در این آزار و شکنجه به‌طور فعالانه شرکت کرده‌اند.

اگر تمرین‌کنندۀ هدف قرار گرفته به‌لحاظ پزشکی شرایطی داشت که بازداشتگاه محلی نمی‌توانست او را بپذیرد، پلیس بازهم آنها را با خود می‌برد تا تشریفات اداری را به اتمام برساند، زیرا اگر تمرین‌کنندگان در اداره پلیس آزاد شوند، امتیازی برای‌شان محسوب نمی‌شود.

منزل اکثر این تمرین‌کنندگان هدف قرارگرفته غارت و کتاب و سایر مطالب فالون گونگ آنها توقیف شد. هفت تمرین‌کننده در روز دستگیری‌شان آزاد شدند، 13 نفر پس از چند روز بازداشت آزاد شدند، 3 نفر هنوز در بازداشت هستند و وضعیت پرونده 4 نفر همچنان در دست بررسی است. پرونده یک تمرین‌کننده به‌دلیل اقدام پلیس برای طرح اتهام علیه او، به دادستانی ارائه شد.

دانلود فهرست تمرین‌کنندگان بازداشت شده