(Minghui.org) براساس اطلاعاتی که به‌تازگی دریافت شده است، دستگیری 26 تمرین‌کنندۀ فالون گونگ و اعضای خانواده‌شان در 12 اکتبر 2018 در شهر چانگچون، استان جیلین تأیید شده است.

فالون گونگ که با نام فالون دافا نیز شناخته می‌شود یک تمرین معنوی مدیتیشن است که از ژوئیۀ 1999 از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

چهارده نفر از افرادی که بازداشت شده‌اند در زمان تهیۀ این گزارش هنوز در حبس هستند. پنج تمرین‌کننده به نام‌های آقای ژِنگ وِیدونگ، خانم ژائو شو، خانم ژائو چیویوئه، خانم وانگ شیویینگ و خانم وو یانان پس از تأیید بازداشتشان توسط دادستانی در اواخر نوامبر در انتظار دریافت کیفرخواست هستند.

این بازداشت گروهی دو روز پس از اعلام کمپین «مبارزه با گروه‌های جنایتکار» توسط مسئولین استان جیلین روی داد. پلیس در بسیاری از مناطق به‌جای بازداشت گروه‌های جنایتکار، برای دستیابی به سهمیۀ بازداشت خود، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را دستگیر کرد.

مسن‌ترین تمرین‌کننده‌ای که هدف آزار و شکنجه قرار گرفت خانم یانگ پِیشیای 73 ساله است که اکنون در بازداشتگاه شمارۀ 4 چانگچون حبس است. جوان‌ترین تمرین‌کننده خانم وانگ هونگ‌نای حدود 30 ساله است. خانم وانگ در 26 نوامبر 2018 آزاد شد.

مادربزرگ 88 سالۀ خانم وانگ، خانم شیا دیون، از شدت غم و اندوه بازداشت خانم وانگ دچار شوک روانی و در بیمارستان بستری شد.

بیشتر تمرین‌کنندگانی که هدف این بازداشت گسترده قرار گرفتند در خانه‌شان دستگیر شدند.

وقتی خانم وانگ لیپینگ برای رفتن به محل کار آماده می‌شد، شش مأمور به زور وارد منزلش شدند و دو کامپیوتر، سه تلفن همراه و تبلت او را توقیف کردند. با اینکه او در حدود ساعت 9 شب همان روز آزاد شد، پلیس از بازگرداندن اقلام توقیف شده خودداری کرد. گزارش شده بود که مأموران پیش از بازداشت او را تعقیب کرده بودند.

آقای شی شینگجیای 67 ساله درحالی که برای اجتناب از بازداشت سرگردان بود به‌خاطر باورش دستگیر شد. گزارش شده است که او در بازداشتگاه شمارۀ 2 چانگچون در سلول انفرادی حبس شده است و براساس گزارشات اعلام شده دچار خونریزی معده شده و اغلب خون سرفه می‌کند.

در تصویر زیر اطلاعات مربوط به تمرین‌کنندگانی که در اکتبر هدف این بازداشت گسترده قرار گرفتند ذکر شده است:

فهرست تمرین‌کنندگانی که در اکتبر 2018 هدف این بازداشت گسترده قرار گرفتند

گزارشات مرتبط:

چانگچون، استان جیلین: ۱۵تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در یک روز دستگیر شدند، سه نفر با صدور کیفرخواست مواجه هستندخانم 73 ساله از جیلین به‌خاطر باورش با کیفرخواست مواجه می‌شود