(Minghui.org) مأمور پلیسی که یک تمرین‌کننده فالون گونگ 80 ساله را تحت ضرب و شتم داد، به او گفت: «خوب است که تو را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دهم»

فالون گونگ که همچنین به‌ فالون دافا معروف است، تمرینی برای تزکیه جسم و ذهن است که از سال 1999 توسط رژیم کمونیست تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. در طی دوره آزار و شکنجه وحشیانه 19 ساله، بسیاری از تمرین‌کنندگان، از جمله افراد مسن، به‌خاطر خودداری از انکار باورشان تحت شکنجه‌ و آزار و اذیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند. اما مرتکبین این جنایات در اغلب موارد به‌خاطر اقدامات غیرقانونی خود مسئول شناخته نمی‌شوند.

آقای چن زایشان، از شهر های‌یانگ، استان شاندونگ، در حال کشاورزی بود که گروهی از مأموران در صبح روز 9 نوامبر 2018 ناگهان آمدند و او را دستگیر کردند.

پلیس در مقابل همسرش که در بستر بیماری افتاده بود، خانه‌اش را غارت و کتاب‌های فالون گونگ را ضبط کرد. سپس آنها را به اداره پلیس منطقه کایفا بردند، که آنجا یک مأمور پلیس او را تحت ضرب و شتم قرار داد.

هنگامی که آقای چن به مأموری که او را تحت ضرب و شتم قرار داد، اعتراض کرد، آن مأمور پاسخ داد: «برای ما خوب است که تمرین‌‎کنندگان فالون گونگ را تاسرحد مرگ مورد ضرب و شتم قراردهیم.»

پلیس آقای چن را قبل از آزاد کردن تا ساعت 5 بعدازظهر در بازداشت نگه داشت. علت بازداشتش معلوم نبود.