(Minghui.org) قسمت 5: فرهنگ سنتی چین (قسمت پنجم از اطاعت از پدر و مادر): لباس‌ رنگارنگ لائو لایزی

تانزی از زمان کودکی به‌خاطر اطاعت از پدر و مادرش معروف بود. پدر و مادرش کم‌کم پیر و نابینا شدند. وقتی تانزی متوجه شد که شیر گوزن ممکن است نابینایی را درمان کند، تکه لباسی از جنس پوست گوزن را قرض گرفت. پس از اینکه آن لباس را به تن کرد و ظاهرش مانند گوزن شد، به اعماق کوه‌ها رفت و در میان گروهی از گوزن‌ها پنهان شد تا شیر آنها را بدوشد.

یک شکارچی دید که یکی از گوزن‌ها مانند باقی گوزن‌ها حرکت نمی‌کند و نزدیک بود تیری به سمتش پرتاب کند. تانزی با عجله بلند شد، آن پوست را از تنش درآورد و توضیح داد که درحال انجام چه کاری است. شکارچی که تحت تأثیر ماجرای تانزی قرار گرفت، مقداری از شیر گوزنی را که داشت به او داد.

پدر و مادر تانزی پس از نوشیدن شیر گوزن، بینایی خود را به‌دست آوردند.

تانزی بعداً به‌عنوان پادشاه آن منطقه انتخاب شد. این پادشاهی به‌رغم کوچک بودنش، به دلیل مهارت‌ها، دستاوردها و تقوای تانزی در آن ناحیه معروف بود. شهروندانش تحصیل‌کرده بودند و فرهنگش از نسلی به نسل دیگر منتقل شد و زنده ماند.

تانزی به‌خاطر تقوا، استعدادها، وقار و مهربانی‌اش مورد احترام امپراتورهای بعدی بود. مردم پس از درگذشت تانزی، مجسمه‌ای را به شکل او ساختند و آن را در معبدی قرار دادند تا او را در ‌خاطرها نگه دارند.

(ادامه دارد)