(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در جشنواره سه روزه سلامت در نمایشگاه سنگاپور شرکت کردند که از 11 تا 13اکتبر2019 برگزار شد. آنها تمرینات را نمایش دادند و این روش معنوی باستانی را به عموم مردم معرفی کردند.

تمرین‌کنندگان در جشنواره سلامت در سنگاپور شرکت کردند.

چند نفر به غرفه آمدند و تمرینات را یاد گرفتند.

تمرین‌کنندگان پنج مجموعه تمرین را به نمایش گذاشتند و کتاب اصلی آموزش فالون دافا جوآن فالون را به عموم مردم معرفی کردند. بسیاری از افراد پس از گوش دادن به معرفی، برای یادگیری بیشتر در خصوص فالون دافا در کارگاه 9 روزه در تاریخ 19تا27 اکتبر ثبت نام کردند.

دو خانم هندی که تمرین‌کننده‌ای را در حین انجام تمرینات تماشا می‌کردند، بلافاصله خواستند که نحوه انجام آن را یاد بگیرند. یکی از آنها نسخه ای از جوآن فالون را خریداری کرد.

بعد از اینکه مردی چینی به معرفی تمرین‌کننده‌ای گوش داد، بلافاصله خواست این تمرینات را بیاموزد. او روز بعد بازگشت تا به یادگیری آنها ادامه دهد.

مرد مسنی تمرین مدیتیشن را یاد گرفت و توانست هر دو پا را در وضعیت لوتوس قرار دهد. او روز بعد برگشت تا تمرینهای ایستاده را یاد بگیرد.

مردی بعد از تماشای تمرین‌کننده‌ای در حال مدیتیشن گفت: «این روش عالی است. حرکات شما بسیار عالی و زیبا به نظر می‌رسند. احساس می‌کنم که فالون دافا ویژه است و دوست دارم بیشتر درباره آن بدانم.»