(Minghui.org) جشنوارۀ صداهای مدنی که توسط مرکز توسعۀ جامعۀ مدنی (STGM) سازماندهی شد، در 20 و 21سپتامبر در سان یونیک استانبول برگزار گردید. بیش از 400 سازمان غیردولتی از سراسر جهان در این جشنواره شرکت کردند. تمرین‌کنندگان فالون دافا در روز بیستم سپتامبر میزبان غرفه‌ای در این جشنواره بودند تا این تمرین معنوی را معرفی و درخصوص آزار و شکنجۀ آن توسط حکومت کمونیستی چین اطلاع‌رسانی کنند.

تمرین‌کنندگان دربارۀ آزار و شکنجه در چین با شرکت‌کنندگان در این جشنواره صحبت می‌کنندمعاون و دستیار متصدی حقوق بشر هیئت مدیرۀ مرکز توسعۀ جامعۀ مدنی، دکتر لوان کورکوت (سمت چپ)، و رئیس هیئت نمایندگی اتحادیۀ اروپا در ترکیه، بولان اوزکان (سمت راست)

تمرین‌کنندگان اطلاعاتی درخصوص آزار و شکنجه در چین به معاون و دستیار متصدی حقوق بشر هیئت مدیرۀ مرکز توسعۀ جامعۀ مدنی، دکتر لوان کورکوت، و رئیس هیئت نمایندگی اتحادیۀ اروپا در ترکیه، بولان اوزکان، ارائه دادند. اوزکان گفت: «هرگز پیش از این دربارۀ تمرین فالون دافا نشنیده بودم. این بسیار متأسف‌کننده است که شاهد چنین آزار و شکنجه‌ای باشیم.»

سونای دمیرکان، بنیان‌گذار مرکز توسعۀ جامعۀ مدنی و یکی از اعضای هیئت مدیرۀ مرکز حفظ طبیعت نیز از شنیدن آزار و شکنجه در چین شگفت‌زده شد.

چِم جِنک (سمت چپ) از انجمن کارآفرینان جوان استانبول گفت: «این آزار و شکنجه در چین بسیار بد است. چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟»

تمرین‌کنندگان همچنین چند نفر از نمایندگان اتحادیۀ اروپا را ملاقات کردند و در دو مصاحبه با رسانه‌های خبری شرکت کردند. آنها کسانی که از این آزار و شکنجه مطلع می‌شوند را تشویق کردند تا این اطلاعات را در شبکۀ اجتماعی با خویشاوندان‌شان به اشتراک بگذارند.

مصاحبه با تمرین‌کنندگان