(Minghui.org) اخیراً وب‌سایت مینگهویی لیست جدیدی از عاملان دخیل در آزار و شکنجه فالون گونگ را منتشر کرد. این لیست در یک وب‌سایت وابسته به مینگهویی منتشر شده و در مجموع شامل نام 105.580 تن با اطلاعات شخصی عاملان و جنایات انجام شده‌شان علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ است. هدف از تهیه این لیست این است که آزار و شکنجه متوقف شود، آنچه خوب است حفظ و از عدالت حمایت شود.

وب‌سایت مینگهویی در اواخر ماه مه2019 با انتشار اطلاعیه‌ای از تمرین‌کنندگان فالون گونگ خواست اطلاعات دربارۀ عاملان آزار و شکنجه، اعضای خانواده و دارایی‌هایشان را در اسرع وقت جمع‌آوری و به وب‌سایت مینگهویی ارسال کنند تا بتوان موقعیت مکانی و هویت‌ این افراد را شناسایی کرد. از آن زمان، ویراستاران داوطلب سخت تلاش می‌کنند تا فهرست نام عاملان را به روز کنند. آنها می‌خواهند از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین بخاطر کمک و همکاری در جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تهیه این لیست دوباره تشکر کنند.

لیست عاملان آزار و شکنجه