پیام تبریک

به مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس تبادل تجربه ان‌تی‌دی و اپک تایمز:

درود بر همه شما!

شرکت‌های شما زمانی تأسیس شد که شیطان در وحشیانه‌ترین حالت خود بود و زمانی که مردم دنیا نیاز داشتند حقیقت را درک کنند، شما بزرگ‌ترین تأثیر را داشته‌اید. شما از میان سخت‌ترین مرحله با موفقیت عبور کرده‌اید. شما بر دل شیطان ترس افکندید و به مردم دنیا امید بخشیدید. کار مریدان دافا هنوز تمام نشده است؛ خود را به‌خوبی تزکیه کنید و در اداره رسانه‌ها حتی بهتر عمل کنید؛ این، تقوای عظیم مریدان دافا است. در میان سختی‌ها اینکه مسیرتان را به‌خوبی طی کنید اصلاً آسان نیست، اما شما آن را به انجام‌ رسانده‌اید.

خواهان موفقیتی نو برای شما هستم و از همگی سپاسگزارم!

معلم‌تان،
لی هنگجی
۲۳ نوامبر ۲۰۱۹