(Minghui.org) من به‌تازگی «آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2016» استاد لی را مطالعه کردم و آن امید و الهام بسیار زیادی به من بخشید تا در تزکیه خودم و در مأموریتم برای روشنگری حقیقت ، بهتر عمل کنم.

در این سخنرانی، لحن بیان استاد دقیق و سختگیرانه است و ایشان بیان کردند که «به‌شدت نگران» مریدان دافایی هستند که به‌خوبی عمل نمی‌کنند و تزکیه و مأموریت‌شان را جدی نمی‌گیرند.

یکبار، استاد بیان کردند:

«دیگران می‌توانند به‌خوبی عمل ‌کنند، چرا شما نمی‌توانید؟!» («آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2016»)

این کلمات واقعاً الهام‌بخشم شدند. واقعاً چرا من نمی‌توانم به‌‌خوبی عمل کنم؟ چرا امروز شروع نکنم و خودم را مطابق با معیارهای بهترین شاگردان دافا نگه ندارم؟ می‌توانم آن‌را انجام دهم؛ این فقط طرز فکر من است که مرا عقب می‌اندازد. بسیاری از تمرین‌کنندگان، روزانه تمرین‌ها را انجام می‌دهند و با تلاش بسیار کارهای مقررشده را انجام می‌دهند و قبلاً ثابت کرده‌اند که این امکان وجود دارد که هر روز خوب عمل کرده و کوشا بود. چرا نباید من نیز مانند آنها شوم؟ چرا نباید امروز شروع کنم و خوب عمل کنم؟ می‌دانم که این امکان‌پذیر است و استاد نیز از من انتظار دارند که خوب عمل کنم، همان‌طور که دیگران قبلاً انجام داده‌اند.

بنابراین پس از مطالعه این سخنرانی، بهتر عمل کردم و خودم را مطابق با معیار فا: «دیگران می‌توانند به‌خوبی عمل کنند، چرا شما نمی‌توانید؟» نگه داشته‌ام. از زمان خواندن این عبارت، بسیار تغییر کرده‌ام. امیدوارم بتوانم این را به‌اشتراک بگذارم تادیگران را ترغیب کنم تا از افکاری که خودرا محدود می‌کنند و به خودشان باور ندارند بیرون بیایند. استاد باور دارند که شما می‌توانید به‌خوبی عمل کنید و من نیز می‌توانم به‌خوبی عمل کنم. بنابراین بیایید خودمان را با این کلمات تشویق کرده و خودمان را مطابق با معیاری که استاد به ما داده‌اند، نگهداریم.

این درک من است و از استاد سپاسگزارم که این امید و دلگرمی را به من می‌دهند تا بتوانم تا انتها به‌خوبی تزکیه کنم.