(Minghui.org) آقای لو گوآن‌رو در اول ژوئیه2019، به‌خاطر امتناع از نفی باورش به فالون گونگ، به هفت سال حبس محکوم شد. فالون گونگ یک تمرین تزکیه بدن و ذهن است که از ژوئیه1999، توسط رژیم کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

این مرد 67 ساله‌ بعد از ماه‌ها اعتصاب غذا و تحت خوراندن‌های اجباری متعدد، در شرایط بسیار بدی قرار گرفته است. خانواده‌اش در روزهای اخیر مطلع شدند که پس از رد درخواست تجدید نظرش در 23ژوئیه، او بدون آگاهی‌شان در 30ژوئیه مخفیانه در زندان هونان حبس شده است.

آقای لو ساکن شهر داچینگ، استان هیلونگ‌جیانگ در 9نوامبر2018، به دنبال دستگیری تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دو شهر داچینگ و هاربین، در مرکز استان هیلونگ جیانگ، دستگیر شد.

بازداشت اخیرش پس از دو بازداشت قبلی‌اش در سال 2000 روی داد که به 13 ماه زندان و شکنجه بی‌رحمانه در یک اردوگاه کار اجباری منتهی شد. اندکی پس از اولین بازداشتش محل کارش او را اخراج کرد و هنگامی‌که او بعداً به سن بازنشستگی رسید روند تقاضای بازنشستگی‌اش را نپذیرفت.

آقای لو درآمد ثابتی نداشت و برای جلوگیری از دستگیری مجدد مجبور به جابجایی از مکانی به مکانی دیگر بود. او و خانواده‌اش رنج بسیار زیادی را متحمل شده‌اند. آخرین بازداشتش ضربه دیگری به خانواده‌‌ای بود که شرایط سختی داشتند.

آقای لو بعد از آخرین دستگیری‌اش، وقتی در بازداشتگاه شهر داچینگ حبس شده بود اعتصاب غذا کرد. نگهبانان او را تحت خوراندن اجباری قرار دادند که باعث شد او خون بالا بیاورد و دچار نارسایی قلبی شود. او در آستانه مرگ بود و بارها در بیمارستان احیاء شد.

او در طول جریان اعتصاب غذا، در اعتراض به آزار و شکنجه، نامه‌هایی برای ادارات مختلف دولتی نوشت، اما هرگز هیچ پاسخی دریافت نکرد.

دادستانی منطقه رانگ‌هولو او را به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرد و در 30مارس2019، پرونده‌اش را به دادگاه منطقه رانگ‌هولو ارائه داد.

او در 6ژوئن2019، در دادگاه حاضر شد و در اول ژوئیه به هفت سال حبس و پرداخت 40هزار یوآن جریمه محکوم شد.

دادگاه میانی شهر داچینگ در 23ژوئیه، بدون رسیدگی حکمش را تأیید کرد.

علیرغم وضعیت جسمی‌اش، بازداشتگاه در 30ژوئیه بدون اطلاع خانواده‌اش او را به زندان هونان فرستاد.

گزارشات مرتبط:

مرد داچینگی، یکی از 119 فرد بازداشت‌شده در یک روز، به‌خاطر باورش در انتظار کیفرخواست است

دستگیری 119 تمرین‌کننده فالون گونگ در دو شهر استان هیلونگ‌جیانگ در یک روز