(Minghui.org) در طول زمستان در چین، بسیاری از مردم از نشستن در کنار بخاری لذت می‌برند تا صحبت یا ورق‌بازی کنند، یا در رختخواب‌ گرم‌شان باقی می‌مانند و دیر بیدار می‌شوند. این وابستگی به‌راحتی می‌تواند آزمونی برای تزکیه‌کنندگان باشد.

داشتن رختخواب گرم مشکلی نیست، اما داشتن وابستگی به آن می‌تواند اراده تمرین‌کننده را نابود کند. تمرین‌کنندگانی که بدون آگاهی از این وابستگی، از رختخوابشان لذت می‌برند، تمرینات گروهی صبح را از دست خواهند داد. پس از آن، بهانه‌هایی پیدا می‌کنند تا خودشان را ببخشند و این رفتار را به‌‌طور منطقی توجیه کنند، و به این ترتیب، تنبلی آنها تقویت می‌شود.

من این سختی را در گذشته تجربه کردم. گاهی اوقات پس از تلاش بسیار سخت برای بیدار شدن در صبح، بعد از اتمام تمرینات، دوباره به خواب می‌رفتم. رختخواب گرم مانند آهن‌ربایی بود که مرا می‌کشید و احساس خوشحالی زیادی در من ایجاد می‌کرد. نیروهای کهن از این نقطه‌ضعفم سوءاستفاده کردند و وابستگی مرا افزایش دادند، و مرا تشویق کردند که همچنان به‌دنبال آسایش و راحتی باشم. به‌عنوان یک تمرین‌کننده، می‌دانستم که این درست نیست، اما نمی‌توانستم این عادت را از بین ببرم.

در نهایت به درون نگاه کردم و از خودم پرسیدم که چگونه می‌توانم یک تزکیه‌کننده باشم اگر حتی نتوانم بر وابستگی به راحت‌طلبی غلبه کنم. سایر تمرین‌کنندگان می‌توانستند برای تمرینات گروهی صبحگاهی بیدار شوند، اما چرا من نمی‌توانستم؟ اگر دیگران تزکیه خود را کامل و اینجا را ترک کنند، در حالی که من پشت سر جا بمانم چه؟

سپس به تمرین‌کنندگانی که در زندان تحت آزار و شکنجه قرار داشتند، فکر کردم. آنها حتی به‌خاطر انجام تمرینات دافا شکنجه و از خواب محروم می‌شدند. به تزکیه‌کنندگان در کوه‌ها فکر کردم که چگونه آنها توانستند در تمام طول سال در یک منطقه دورافتاده، بدون روانداز یا رختخواب گرم مدیتیشن کنند. در مقایسه با آن تزکیه‌کنندگان احساس شرمندگی کردم!

تصمیم گرفتم این عادت بدم را یک‌بار و برای همیشه کنار بگذارم. پس از بیدار شدن پتو را تا می‌کردم، تا نتوانم دوباره به رختخواب برگردم. ازآنجاکه «گرما» از بین رفته بود، پس از انجام تمرینات، باعجله به رختخواب برنمی‌گشتم. سپس بعد از فرستادن افکار درست، عادت خوب مطالعه فا را پرورش دادم. در نهایت توانستم وابستگی‌ام به آسایش و راحتی را کنترل کنم.

بسیاری از تمرین‌کنندگان در منطقه‌ام هنوز با این مشکل مواجه‌اند. امیدوارم که تبادل تجربه‌ام تذکری برای آنها باشد تا به‌طور پیوسته در تزکیه رشد، و این وابستگی را رها کنند. اگرچه تزکیه روندی تدریجی است، اما نگرش ما نیز نشان می‌دهد که آیا به‌طور جدی تزکیه یا رفتار می‌کنیم.

هم‌تمرین‌کنندگان بیایید بایکدیگر باجدیت تزکیه کنیم!