(Minghui.org) خانم یوان هایرونگ، یکی از ساکنین شهر تایان، استان شاندونگ، به‌خاطر خودداری از انکار اعتقادش به فالون گونگ، در اکتبر سال ۲۰۱۸ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی و مدیتیشن است که از سال ۱۹۹۹ از سوی رژیم کمونیست مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

پس از اینکه بازداشتگاه از پذیرش او به علت فشار خون بالا خودداری کرد، مأموران پلیس اغلب او را مورد آزار و اذیت قرار داده و شوهر و برادرش را تحت فشار قرار می‌دادند تا اتهام وارده درخصوص اعتقاد به فالون گونگ را بپذیرد.

خانم یوان با فشار شدید اعمال‌شده از سوی مأموران پلیس و خانواده‌اش دچار حمله قلبی شد و سه ماه بعد فوت کرد. او ۵۷ ساله بود.

به علت فشار خون بالا به قید وثیقه آزاد شد

گروهی از مأموران پلیس در ساعت ۷:۳۰ بعدازظهر روز ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۸ به‌زور وارد خانه خانم یوان شدند. آنها او را دستگیر، خانه‌اش را غارت و کتاب‌های فالون گونگ، تلفن همراه و سایر موارد مرتبط با فالون گونگ را توقیف کردند.

مأموران پلیس تمام طول شب خانم یوان را در اداره پلیس شهر جیشان مورد بازجویی قرار دادند. او حاضر به پاسخ به سؤالات آنها نشد. مأموران پلیس به صورتش سیلی زدند و آب رویش ریختند. آنها مجبورش کردند به مدت شش ساعت در حالت ایستاده بماند و اجازه نداشت از دستشویی استفاده کند.

بعد از ظهر روز بعد، پلیس او را برای انجام معاینات جسمی به بیمارستان برد. در آنجا تشخیص داده شد که فشار خونش بالا است و بازداشتگاه از پذیرش او امتناع کرد. سپس مأموران پلیس او را به بیمارستان دیگری بردند و از پزشک درخواست کردند تا ام‌آر‌آی و سونوگرافی اولتراسوند برایش انجام دهند؛ مجبورش کردند خودش هزینه‌ها را پرداخت کند. پس از بازجویی گسترده، بازداشتگاه همچنان از پذیرش او خودداری کردند.

در همان شب به اداره پلیس شهر جیشان بازگردانده شد و روز بعد به قید وثیقه آزاد شد.

آزار و اذیت و ارعاب، مرگ نابهنگام او را تسریع کرد

خانم یوان پس از بازگشت به خانه اغلب از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت.

هنگامی که به اداره پلیس رفت و خواستار بازگرداندن اقلامی شد که مأموران پلیس از خانه‌اش توقیف کردند، آنها او را در آنجا نگه داشته و به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار دادند.

پس از آن، مأموران پلیس برادر و سایر اعضای خانواده‌اش را تحت فشار قرار دادند و از آنها خواستند که او را متقاعد کنند که گناهش را بپذیرد و اسناد پرونده‌اش در اداره پلیس را امضاء کند. خانم یوان از پذیرش درخواست آنها اجتناب کرد.

مأموران بخش امنیت داخلی بخش دونگ‌پینگ در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ با خانم یوان دوباره تماس گرفتند. او همچنان از رفتن به اداره پلیس خودداری کرد و وقتی مأموران در بعدازظهر آن روز به خانه‌اش رفتند، در را به روی آنها باز نکرد.

مأموران در اطراف خانه‌اش ایستادند و بعد از ظهر به برگشتند. این بار شوهر خانم یوان در را باز کرد. مأموران او را تهدید کردند که اگر خانم یوان برای پذیرش بازجویی در اداره پلیس حضور پیدا نکند، او را به زور دستگیر خواهند کرد.

خانم یوان همچنان تأکید کرد که با تمرین فالون گونگ هیچ قانونی را نقض نکرد و از همکاری با مأموران پلیس خودداری کرد.

زمانی که مأموران او را در ۱۹ ژانویه تهدید کردند، شوهرش بسیار مضطرب شد و وادارش کرد تا با او به اداره پلیس برود. خانم یوان در آنجا نیز همچنان از امضای اسناد پرونده‌ای که پلیس علیه او جعل کرده بود امتناع کرد. شوهرش در مقابل مأموران پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داد. او را زیر لگد گرفت و سپس به‌جای او اسمش را در پرونده‌ امضاء کرد.

پس از بازگشت به خانه، شوهر خانم یوان همچنان او را تحت فشار قرار داد تا تمرین فالون گونگ متوقف کند. مأموران پلیس نیز به‌طور مداوم او را آزار و اذیت می‌کردند.

خانم یوان در مواجهه با افزایش فشار از جانب عزیزان و مأموران پلیس، دچار حمله قلبی شد و در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹، فوت کرد.