(Minghui.org) از خواندن مقالات تبادل تجربۀ تمرین‌کنندگان فالون دافا در وب‌سایت مینگهویی بسیار بهره‌مند شده‌ام. خواندن آنها به ما کمک می‌کند کاستی‌های خودمان را بیابیم تا بتوانیم سطح‌مان را ارتقاء دهیم.

نیروهای کهن در تلاش برای اینکه در تزکیه‌مان شکست بخوریم، مجموعه چیزهایی را برای تمرین‌کنندگان ترتیب دادند. پس چگونه در مسیری که استاد برایمان ترتیب داده‌اند به خوبی گام برداریم؟ پاسخ ساده است. باید آموزه‌های فالون دافا را به خوبی مطالعه کنیم.

گذر از سد نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن

به دلیل وجود عناصر نیروهای کهن، تمرین‌کنندگان دورۀ اصلاح فا در کل دورۀ تزکیه با چالش‌هایی مواجه خواهند شد.

استاد از ما می‌خواهند که فا را به‌خوبی مطالعه کنیم، کارها را براساس حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری انجام دهیم و در نهایت در دافا جذب شویم. اما نیروهای کهن نیز هر جزء تزکیه‌مان را نظم و ترتیب داده‌اند که شامل کارمایی است که زندگی پس از زندگی ایجاد کرده‌ایم و وابستگی‌ها و تصورات غلطی که در بازپیدایی‌های بسیارمان شکل داده‌ایم. سپس اینها محنت‌هایی می‌شوند که ما را در تزکیه‌مان آزمایش می‌کنند، می‌خواهند ما را پایین بکشند و باعث شوند در تزکیه شکست بخوریم.

تنها راه برای عبور از مانع نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن به‌خوبی مطالعه کردن فا است. اگر کمتر فا را مطالعه کنیم، فکر کردنمان همانند مردم عادی باقی خواهد ماند.

ارج نهادن به رابطۀ تقدیری مقدس

هنگامی که جهان کهن به مرحلۀ نهایی خود در چرخۀ ایجاد، پایداری، فساد و انهدام می‌رسد، اصلاح فا انجام خواهد شد. کل کیهان از نو درست می‌شود، چراکه نظم و ترتیبات و مکانیزم‌های نیروهای کهن از فا منحرف شده است.

استاد با استفاده از این سه کلمۀ حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری ما را رهنمون و به ما کمک می‌کنند که به تدریج تقدس حقیقت تزکیه را درک کنیم. و همزمان آنها ما را قادر می‌سازند که خودخواهی کیهان کهن را درک کنیم و اینکه چگونه آن در بدن‌هایمان عمل می‌کند.

جهان جدید از نو ساخته می‌شود. این رابطۀ تقدیری مقدسی است که باید آن را ارج نهیم.

اما عوامل بسیاری در کیهان کهن سعی کرده‌اند مانع ما شوند و با مطالعۀ فا و تزکیه‌مان مداخله کنند. برای نمونه: هدر دادن وقت، سختگیری نکردن درخصوص انواع و اقسام وابستگی‌ها، احساس خواب‌آلودگی کردن و سایر عواملی که از بُعدهای دیگر می‌آیند.

لازم است به این مداخله‌ها توجه کنیم و آنها را ازبین ببریم. باید مسیری که استاد ترتیب داده‌اند را به‌خوبی بپیماییم و موجودات ذی‌شعور بیشتری را نجات دهیم.