(Minghui.org) خانمی در استان شاندونگ به علت تمرین فالون گونگ بازداشت شد و پس از اینکه در هنگام بازداشت به سرطان معده مبتلا شد، او را به ۳ سال زندان و ۴ سال آزادی مشروط محکوم کردند. وضعیت او همچنان رو به وخامت بود و ۹ ماه پس از محکومیت به زندان فوت کرد، در حالیکه 63 سال داشت.

فالون گونگ که به‌عنوان فالون دافا نیز شناخته می‌شود، روش معنوی و مدیتیشن است که از سال 1999 توسط رژیم کمونیست چین تحت آزار و اذیت قرار گرفته است.

خانم وو بایوئو، ساکن شهر بینژو، استان شاندونگ، در 22 اکتبر 2017 در خانه‌اش دستگیر شد. دو مهمان او، خانم سو سوئيرونگ و خانم لیو ونفانگ نیز دستگیر شدند. پلیس کتاب‌های فالون گونگ خانم وو و 5 هزار یوان پول نقدش را توقیف کرد.

گزارش شده است که پس از مشخص شدن تماس‌های تلفنی‌ این سه بانو با مردم برای افزایش سطح آگاهی افراد‌ درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، هدف قرار گرفتند.
خانم وو در 23 نوامبر 2017 به بازداشتگاه دونگیین فرستاده شد، در حالی که خانم سو و خانم لیو به بازداشتگاه شهر بینژو منتقل شدند.

مسئولین تهدید کردند که اگر خانم وو از نوشتن اظهاریۀ نفی فالون گونگ امتناع کند، پسر و نوه‌اش شغلشان را از دست می‌دهند. او بین دو انتخاب حفظ ایمانش و محافظت از عزیزانش قرار گرفت. او بعدها به خانواده‌اش گفت که اظهاریه را برخلاف میلش نوشته و پس از آن احساس غم و اندوه فراوانی می‌کرد. وضعیت سلامت او به سرعت رو به نزول بود و طولی نکشید که مشخص شد به سرطان معده مبتلا شده است.

خانم وو، خانم سو، و خانم لیو در دادگاه در 21مارس 2018 حاضر شدند. خانم سو یک ماه بعد به هفت سال زندان محکوم شد.

اگر چه خانم وو در تاریخ ۲8 آوریل 2018 به قید وثیقه آزاد شد، در تاریخ 12 ژوئیه 2018 به سه سال حبس و چهار سال آزادی مشروط محکوم شد.

خانم وو پس از بازگشت به خانه بسیار ضعیف شده بود و نمی‌توانست راه برود. با این وجود، پلیس هنوز  او را مجبور می‌کرد که هر ماه به آنها گزارش دهد.

او در نهایت بخاطر بیماری سرطان در 29 آوریل 2019 درگذشت.

گزارش مربوطه:خانم سو سوئیرونگ، 72 ساله، برای تمرین فالون گونگ به 7 سال زندان محکوم شد