(Minghui.org)  فالون دافا ابتدا در 13مه1992، در چانگچونِ چین، توسط بنیانگذارش آقای لی هنگجی، به عموم معرفی شد. از آن زمان به بعد این تمرین در بیش از 100 کشور گسترش یافته است.

در سال 2000، روز 13مه به‌طور رسمی، روز جهانی فالون دافا اعلام شد. تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا، تقدیرنامه‌ای را در تجلیل از روز جهانی فالون دافا صادر کرد.

تقدیرنامه از جانب تیم والز فرماندار مینه‌سوتا