(Minghui.org) همه ما به‌عنوان تمرین‌کنندگان فالون دافا می‌دانیم که باید به درون نگاه کنیم. اما ممکن است عده زیادی از ما ندانیم که چگونه این کار را به‌خوبی انجام دهیم.

برای مثال، وقتی منافع فردی شخص تحت تأثیر قرار می‌گیرد، او عصبانی می‌شود. می‌دانیم که این، نشانه وابستگی به علاقه شخصی است که باید از آن خلاص شویم. اما آن فقط یک نشانه است. اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، یک فکر و عقیده بشری پشت آن است: وقتی ازدست می‌دهیم عصبانی می‌شویم و هنگامی که به‌دست می‌آوریم خوشحال می‌شویم. به‌عنوان تمرین‌کننده باید این فکر و عقیده را تغییر دهیم: وقتی ازدست می‌دهیم باید خوشحال باشیم و هیچ‌گاه در جستجوی نفع شخصی نباشیم.

از بقیه تمرین‌کنندگان پرسیده‌ام که آیا توانسته‌اند افکار و عقاید بشری را شناسایی کنند. عده کمی نتوانستند. اگر نتوانیم آنها را شناسایی کنیم، پس چگونه می‌توانیم تغییرشان دهیم؟

قوانین بشری، ترجیحات، روش‌های تفکر و احساسات جزو افکار و عقاید هستند. برای مثال، مردم دوست دارند که مورد احترام قرار گیرند، به خوبی با آنها رفتار شود، تحسین شوند، چیزهای خوب و راحتی را ترجیح می‌دهند و امیدوارند که چیزها آنطور که دوست دارند، اتفاق بیفتد. درغیراینصورت ناراحت می‌شوند.

اما قرار گرفتن در معرض چیزهایی که مردم ترجیح نمی‌دهند، فرصت‌هایی برای تزکیه هستند. همان‌طور که استاد درباره آن می‌گویند:

«به‌طور مثال، شخصی با ورود به محل کار، به‌طور اتفاقی می‌بیند که دو نفر درباره او چیزهای بدی می‌گویند،»
«کسی این‌طور و آن‌طور پشت سر تو بد گفته و پیش رئیس رفته و درباره تو گزارش داده. او شهرت تو را لکه‌دار کرد،» (سخنرانی چهارم، تبدیل کارما، جوآن فالون)
«با انواع مختلف مردمی که به او می‌خندند و توهین می‌کنند یا از او استفاده می‌کنند برخورد می‌کند.» (سخنرانی هشتم، هر کسی که تزکیه کند گونگ را به‌دست می‌آورد، جوآن فالون)

اینگونه کارما را از بین می‌بریم و سطح‌مان را ارتقاء می‌دهیم. استاد به ما گفته‌اند که وقتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیریم، در عوض به‌دست می‌آوریم. باید افکار و عقایدمان را تغییر دهیم و این را بپذیریم.

وقتی با دیگران وارد تضاد می‌شویم، چه تمرین‌کننده باشند یا نباشند، بعضی از ما تمایل دارند این‌طور فکرکنند که طرف دیگر این کار یا آن کار را اشتباه انجام داده است. هرچه بیشتر این‌گونه فکر کنیم، بیشتر عصبانی می‌شویم. این یک مثال مشخص از نگاه به بیرون است که با استفاده از قوانین بشری، موقعیت را می‌سنجیم. این دقیقاً چیزی است که تمرین‌کنندگان باید بر آن چیره شوند.

برخی تمرین‌کنندگان همچنان فکر می‌کنند که بقیه اشتباه می‌کنند. در حقیقت، اگر آنها رفتار بدی نداشته باشند، خصوصیات انسانی‌مان نمایان نمی‌شوند تا بتوانیم از آنها خلاص شویم.

استاد بیان کردند:

«یک حقیقت را به شما می‌گویم: تمام روند تزکیه، روند دائمی رها کردن وابستگی‌های بشری است.» (سخنرانی اول، هدایت حقیقی مردم به‌سوی سطوح بالا، جوآن فالون)
«اگر منطق بشری را که به‌عنوان یک فرد عادی در طول هزاران سال در اعماق وجودتان شکل داده‌اید تغییر ندهید، قادر نخواهید بود این پوسته سطحی بشری را شکسته و به کمال برسید.» («نصیحت هشدار آمیز» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

اگر قوانین بشری را به‌عنوان قوانین کیهانی درنظر بگیریم، برای همیشه در سطح بشری باقی می‌مانیم.