(Minghui.org) همانطور که از میزان آزار و شکنجه کاسته می‌شود، تعداد بیشتری از تمرین‌کنندگان از سرزمین اصلی چین در حال مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. مشکلات ایجاد شده توسط برخی از این افراد بیشتر و بیشتر برجسته و نمایان می‌شود. آنها نه تنها در حال ایجاد موانع برای خودشان هستند، بلکه در حال مداخله با محیط تزکیه و نجات موجودات ذی‌شعور در خارج از چین نیز هستند.

به‌عنوان مثال، برخی از تمرین‌کنندگان که اخیراً از چین به نیویورک نقل مکان کرده‌اند، بر روی تلفن همراه خود برنامه‌ای نصب و شایعاتی را پخش کرده‌اند مبنی بر اینکه این برنامه از کوهستان به آنها منتقل شده و هنگام مواجهه با مداخله، مطالعه فا یا انجام کارها، شخص برنامه را باز کرده و صفحه نمایش گوشی موبایل را مقابل صورتش قرار می‌دهد تا بتواند مانع مداخله شود و انرژی کسب کند.

اما این ادعاها و رفتارهای غیرمنطقی، مضحک و پوچ توانسته است بیشتر تمرین‌کنندگانی را به نصب و استفاده از این برنامه جذب کند که تازه از چین خارج شده‌اند. کاربران این برنامه، تمرین‌کنندگان معترض به این برنامه را طرد کرده و از ارائه جزئیات برنامه به این افراد خودداری می‌کنند.

کسانی که این برنامه با منشأ ناشناس را نصب کرده‌اند، اغلب تمرین‌کنندگانی هستند که در چین در زمینه تزکیه به‌خوبی کار نکرده‌اند. پس از اینکه آنها به کشورهای دیگر نقل مکان کردند، نه تنها برای رشد و پیشرفت‌شان و جبران فرصت‌های از دست رفتۀ خود سریعاً اقدامی نکرده‌اند، بلکه همچنان به عقاید و تصورات بشری قوی‌شان و وابستگی‌های بشری خود چسبیده‌اند. آنها در حال ایجاد مانع برای خود و مداخله با محیط پیرامونشان هستند.

در واقع بسیاری از افراد تحصیلکرده که همه چیز را به صورت عینی و منطقی مشاهده می‌کنند، می‌دانند که برنامه‌های موبایل، ازجمله وی‌چت و کیوکیو، از نظر امنیتی حطرناک هستند. تلفن‌های همراه تولید شده توسط شرکت‌های واقع در سرزمین اصلی چین حتی از وی‌چت و کیوکیو  هم بیشتر مستعد داشتن نقص امنیتی هستند.

تمرین‌کنندگانی که برنامه فوق را نصب کرده‌اند، هر زمان و هر کجا که می‌خواهند، از تلفن خود استفاده می‌کنند. آنها نتوانسته‌اند این موضوع را درک کنند که داشتن این برنامه‌های موبایل بیشترین چیزی است که جاسوس‌های چینی نیاز دارند.

بیستم ژوئيه امسال مصادف با بیستمین سالگرد آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین است. در طی دو دهه گذشته، شاگردان دافا در خارج از چین راه زیادی را طی کرده‌اند تا به محیطی برای تزکیه و اعتبار بخشی به فا دست پیدا کنند که امروز داریم.

امیدواریم که تمرین‌کنندگانی که به‌تازگی سرزمین اصلی را ترک کرده‌اند، خود را محترم شمرده و به حذف تفکر و عقايد القا‌شده از سوی ح‌ک‌چ در ذهن و رفتارشان توجه کنند. امیدواریم که آنها یاد بگیرند که به درون خود نگاه و خود واقعی‌شان را پیدا کنند و محیط خارج از چین را برای نجات موجودات ذی‌شعور گرامی بدارند و با افکار درست رفتار کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی
۱۴ژوئیه2019