(Minghui.org) آقای یانگ شنگجون ۹ روز پس از دستگیری به‌خاطر خودداری از انکار اعتقادش به فالون گونگ درگذشت. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سال ۱۹۹۹، به دست رژیم کمونیستی چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

آقای یانگ‌، ساکن شهر جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ، در تاریخ ۲اوت۲۰۱۹، به همراه مادر ۸۱ ساله‌اش، خانم جین شورونگ، در خانه‌اش دستگیر شد.

طبق گفته برادر کوچک‌تر خانم یانگ که در ژاپن زندگی می‌کند و اخیراً برای دیدار با خانواده‌اش برگشته بود، اندکی پس از بیرون رفتن مادر و برادر بزرگترش، در صبح روز ۲اوت، سه مأمور پلیس زنگ درِ خانه‌شان را به صدا درآوردند.

او بعد از اینکه در را باز کرد، مأموران با شتاب وارد خانه شدند و خانه را غارت و چاپگر، کامپیوتر و حدود ۶۰ کتاب فالون گونگ متعلق به آقای یانگ را توقیف کردند.

مأمورین پس از غارت خانه محل را ترک نکردند بلکه منتظر ماندند و آقای یانگ و مادرش را به‌محض اینکه به خانه بازگشتند، دستگیر کردند.

در اداره پلیس یویی‌لو، مأموران پلیس از مادر و پسر بازجویی کردند و از آنها پرسیدند که چگونه مطالب مربوط به فالون گونگ را در خانه چاپ می‌کنند، می‌خواستند بدانند نحوۀ استفاده از چاپگر را چه کسی به آنها آموزش داده، چه‌ تعداد و با چه فاصله زمانی مطالب را چاپ می‌کنند و اسامی سایر تمرین‌کنندگانی که مطالب را برای توزیع از آنها دریافت می‌کنند.

آنها از جواب دادن به سؤالات خودداری کردند.

گرچه مادر سالخورده حدود ساعت ۱۱ شب آزاد شد. آن روز، آقای یانگ برای معاینه جسمی به بیمارستان منتقل و مشخص شد که او از نظر وضعیت پزشکی مشکل داشت، اما مأموران پلیس پس از اخاذی مبلغ ۴۰۰ یوآن از برادر کوچکترش تحت عنوان هزینه پزشکی، بازداشتگاه محلی را مجبور به پذیرش او کردند.

در تاریخ ۱۱اوت، حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد مأموران پلیس به منزل آقای یانگ آمدند و به خانواده‌اش اطلاع دادند كه او از اوایل صبح در بازداشتگاه خون استفراغ کرده بود و برای معالجه فوری به بیمارستان فرستاده شده است.

مأموران پلیس سپس خانواده‌اش را به بیمارستان آوردند تا با او ملاقات کنند. آنها در راه رسیدن به بیمارستان، به خانواده‌اش گفتند که مسئولیتی در قبال آقای یانگ ندارند زیرا قبلاً او را به بازداشتگاه تحویل داده بودند.

در بیمارستان به آقای یانگ هشت کیسه خون تزریق کردند. او هنگام صبح هنوز قادر به صحبت بود، اما بعدازظهر به کما رفت. او در ساعت ۹ شب درگذشت.

بیمارستان مبلغ ۳۰ هزار یوآن از خانواده‌اش برای معالجه او دریافت کرد.

جسد آقای یانگ دو روز بعد سوزانده شد. خانواده‌اش از سوی مأموران پلیس تهدید شدند و اکنون نیز درخصوص صحبت درباره این موضوع مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند.

از ژوئیه۲۰۱۹، مقامات آزار و شکنجه فالون گونگ در شهر جیاموسی را افزایش داده‌اند. از سوی وب‌سایت مینگهویی تأیید شده است که بیش از ۴۰ تمرین‌کننده فالون گونگ به‌خاطر اعتقادشان دستگیر و صدها نفر تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.