(Minghui.org) استان لیائونینگ در طول سال‌های گذشته اکثراً خشکسالی را تجربه کرده است. در زمستان گذشته، هیچ بارش برفی وجود نداشت. وقتی بهار هنگام کاشت محصولات فرارسید، هنوز خبری از بارش باران نبود. کشاورزان نمی‌دانستند که چه کاری انجام دهند.

در ابتدای تابستان نیز همچنان خبری از باران نبود، اما بعضی از کشاورزان محصولاتشان را کاشتند. آنها می‌دانستند درصورتی که باران نبارد، کارشان و همچنین بذرهایشان را از دست می‌دهند. اما بدون برداشت محصول نمی‌توانستند فصل بعدی را سپری کنند.

آنها احساس کردند که هیچ چاره‌ای ندارند، جز اینکه بذرشان را در زمین بکارند و منتظر بمانند تا شاید باران ببارد و برداشت موفقیت‌آمیزی داشته باشند. آنها هیچ حق انتخابی نداشتند، جز اینکه محصولاتشان را بکارند، امیدوار باشند که آسمان با بارش باران آنها را برکت دهد.

آنها می‌دانستند که اگر دیر کشت کنند، محصولات نمی‌توانند بالغ شوند. در اوایل تابستان، کشاورزان در کمال نگرانی بودند. آنها باید کشت می‌کردند، وگرنه محصولات تا پاییز زمان برای بالغ شدن ندارند. کسانی که قبلاً محصولاتشان را کاشته بودند بسیار مضطرب و نگران بودند.

بعضی از خانواده‌ها خانه‌هایشان را ترک کردند تا بتوانند در جایی دیگر شغلی پیدا کنند. برخی دیگر چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای رحمت آسمان دعا کنند و منتظر باران باشند.

در شب ۱۲ مه، آسمان با شبی به‌شدت بارانی به ما برکت داد. تا صبح، زمین‌های خشک سیراب شدند. روز بعد، همه در روستای ما لبخند می‌زدند و شاد بودند. یک زمین مرطوب در میان خشکسالی مثل یک معجزه به نظر می‌رسید! ما بلافاصله محصول‌مان را کاشتیم. طولی نکشید که بوته‌های سبز زمین‌ها را پوشاند.

اما، در روستاهایی که فقط چهار کیلومتر با ما فاصله داشتند، هیچ بارانی نبارید. ما محصولات کشاورزی‌مان را کاشتیم و مطمئن بودیم که تا فصل پاییز بالغ می‌شوند، اما مزارع نزدیک ما هنوز در خشکسالی بودند.

چرا روستای ما با بارش باران فراوان نعمت دریافت کرد درحالی‌که مناطق همسایه در خشکی باقی ماندند؟ به اعتقادن من علتش این است که مردم در اینجا می‌دانند فالون دافا خوب است. تمرین‌کنندگان محلی در اینجا کار تمام‌عیاری را انجام داده‌اند مبنی‌بر اینکه برای هرکس در روستای‌مان این امکان را فراهم کردند که حقیقت درباره دافا بداند و و درک کنند که آزار و اذیت و افترازدن‌هایی که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) علیه این تمرین مرتکب می‌شود عملی نادرست است. تقریباً تمام روستائیان از دافا حمایت می‌کنند. آنها تقویم‌های دافا و گل‌های گل لوتوس کاغذی را که برای آنها درست می‌کنیم دوست دارند. روی بسیاری از خانه‌ها در روستا عبارت «فالون دافا خوب است» نوشته شده است.

از آنجاکه کل روستای ما از دافا بسیار حمایت می‌کند، موجودات الهی از مردم در اینجا محافظت کردند و به روستای ما بهترین نعمتی را عطا کردند که یک کشاورز را می‌تواند امیدوار کند، یعنی باران !