(Minghui.org) تمرین‌کنندگان روز شنبه‌، ۲۴اوت۲۰۱۹، برای معرفی فالون گونگ فعالیت‌هایی را در برلین برگزار کردند. آنها همچنین درباره آزار و اذیت این روش معنوی باستانی به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به عموم مردم اطلاع‌رسانی کردند.

آن شب در طول برگزاری کنسرت در فضای باز در دروازه براندنبرگ، بسیاری از گردشگران برای شنیدن ارکستر فیلارمونیک برلین آمده بودند. تمرین‌کنندگان تا ساعت ۱۰ شب به صحبت با مردم ادامه دادند. چند نفر در اعتراض به آزار و شکنجه، دادخواستی را امضاء كردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ۲۴ اوت۲۰۱۹، در نزدیکی دروازه معروف براندنبرگ برلین، غرفه‌ای را برپا کردند و تمرینات را انجام دادند. رهگذران توقف کردند و درباره فالون گونگ و چگونگی آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان به دست ح.ک.چ آگاه شدند.

نمایش مدیتیشن نشسته.

چند نفر در اعتراض به آزار و شکنجه، دادخواستی را امضاء كردند.

ازآنجاکه ورود به سالن کنسرت حدود دو ساعت طول کشید، مردم وقت کافی داشتند تا درباره این تمرین بیشتر بدانند. آنها با تمرین‌کنندگان گفتگو کردند و چند نفر از مردم دادخواست برای اعتراض به آزار و شکنجه اعمال‌شده از سوی ح.ک.چ را امضاء کردند.

مارکوس، معلمی اتریشی، دادخواست را امضاء کرد و گفت: «من این دادخواست را امضاء کردم زیرا باور دارم که آزار و شکنجه اشتباه است.» بسیاری از مردم ابراز همدردی و از تلاش‌های تمرین‌کنندگان حمایت کردند.

بسیاری از رهگذران گفتند که از آزار و شکنجه فالون گونگ به دست ح.ک.چ اطلاع داشتند. پیرمردی که ۱۷ سال در هنگ کنگ کار کرده بود، گفت: «من چیزهایی را دیدم و از آزار و اذیت فالون گونگ به دست ح.ک.چ اطلاع دارم.»

پس از اینکه کریستین از گستره آزار و شکنجه آگاه شد، گفت: «به نظر می‌رسد ح.ک.چ قدرتمند است، اما درواقع ضعیف است. آزار و شکنجه فالون گونگ از سوی ح.ک.چ جلوه‌ای از ضعف آن است. نیاز حزب به اعمال خشونت نشان می‌دهد که چقدر ضعیف و ناپایدار است.»

مونیکا پس از اطلاع دربارۀ آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان ناراحت شد و اشک ریخت. دانشجوی کارشناسی ارشد فیلیپ گفت که با تمرین‌کنندگان احساس همدردی بسیاری می‌کند و دادخواست را امضاء کرد.