(Minghui.org) ارکستر سمفونی شن یون، فصل 2019 خود را در تاریخ 18سپتامبر در کائوسیونگِ تایوان آغاز کرد. قبل از اینکه تور 10شهری و 11کنسرتی این ارکستر در تایوان برای 18سپتامبر تا 2اکتبر برنامه‌ریزی شود، 33 تن از مسئولان محلی تبریکات خود را برای این  شرکتِ مستقر در نیویورک ارسال کردند.

 مسئولان تایوان در استقبال از چهارمین تور کنسرت ارکستر سمفونی شن یون در تایوان، تبریکات خود را ارسال کردند.

تبریکاتی از سوی شهردار تایپه کو ون- جه، شهردار نیو تایپه هو یو- یی، شهردار شهر تائویوآن چنگ ون- تسان و شهردار تاینان هوآنگ وی- چر برای استقبال از این ارکستر مشهور جهانی ارسال شد.

کو ون- جه، شهردار تایپه، نوشت: «ارکستر سمفونی شن یون به سراسر جهان سفر کرده است. مهارت‌ها و استعدادهای آنها نفیس و فوق‌العاده است. آنها به‌طور گسترده‌ای سازماندهی شده‌اند و مورد تحسین مردم در حوزه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. عمیقاً اعتقاد دارم که آنها در طول این تور، جشن بزرگی را برای مخاطبان‌شان به ارمغان می‌آورند.»

هوانگ وی- چر، شهردار تاینان، نوشت: «بسیار خوشحالم که ارکستر سمفونی شن یون این مسیر طولانی را از آمریکا به اینجا می‌آید... اجراها گستره مسحورکننده‌ای را ارائه می‌دهند. افرادی که در اجراهایش حضور داشته‌اند، همگی فوق‌العاده تحسینش کرده‌اند.»

تقدیرنامه‌هایی از سوی شهردار کائوسیونگ دنیل هان، شهردار کیلونگ لین یو- چانگ، قاضی شهرستان سینچو یانگ ون- که و شهردار شهر سینچو لین چیه- چین.

اظهارات قاضی شهرستان میائولی سو یائو- چانگ، قاضی شهرستان چانگهوآ، وانگ هوئی- مِی، قاضی شهرستان نانتو لین مینگ- چن و قاضی شهرستان یونلین چانگ لی- شان

شهردار شهر چیایی هوانگ مین- هویی، قاضی شهرستان چیایی ونگ چانگ- لیانگ، قاضی شهرستان تایتونگ رائو چینگ- لینگ و قاضی شهرستان پینگ‌تونگ پان من- آن همگی در استقبال از ارکستر سمفونی شن یون تبریکات خود را ارسال کردند. تبریکات ارسالی قاضی شهرستان پنگهو لای فنگ- وِی، سخنگوی شورای شهر تایپه چن چینگ- سیانگ، سخنگوی شورای شهر نیو تایپه چیانگ کن- هوانگ و سخنگوی شورای شهر تایچونگ چانگ چینگ- چائو.

سخنگویان شورای شهر تاینان، شورای شهر کیلونگ، شورای شهر سینچو، شورای شهرستان چانگهوا، شورای شهرستان یونلین، شورای شهر چیایی، شورای شهرستان چیایی، شورای شهرستان ییلان، شورای شهرستان هوالین، شورای شهرستان تایتونگ و شورای شهرستان پینگتونگ نیز در استقبال از این ارکستر سمفونی مشهور جهانی، تبریکات خود را ارسال کردند.

دفتر امور فرهنگی فرمانداری شهر تایچونگ سهم بزرگ این ارکستر را در فرهنگ جهانی تصدیق کرد.