(Minghui.org) رادیو مینگهویی به زودی پخش رادیویی خود روی موج کوتاه به سرزمین اصلی چین را از سر می‌گیرد. زمان پخش ساعت ۵ بعد‌از‌ظهر(به وقت پکن) برای اخبار و رویدادها و ساعت 5 صبح (به وقت پکن) برای تبادل تجربه تزکیه خواهد بود.
مشتاقانه منتظر مشارکت و پشتیبانی مداوم شما هستیم. همچنین امیدواریم که شما این خبر را منتقل کرده و درباره برنامه ما نظرات خود را ارائه کنید.

اطلاعات دقیق دربارۀ فرکانس‌ها، تنظیم آنتن و سایر به روزرسانی‌ها را می‌توانید در وب‌سایت رادیو مینگهویی https://mhradio.org بیابید.