(Minghui.org) خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده(USCIS)  دستورالعمل سیاسی‌اش را در تاریخ 2اکتبر سال 2020 به‌روزرسانی کرد. در این دستورالعمل آمده است که «هر مهاجر که عضو یا وابسته به کمونیست[ها] یا هر یک از سایر احزاب (یا زیرمجموعه یا وابسته) خودکامه، داخلی یا خارجی باشد، پذیرفته نمی‌شود.» پس از این دستورالعمل، ترک حزب یکی از برترین جستجوها در اینترنت شد. مرکز خدمات ترک حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) بلافاصله یک خط تلفن دائمی برای کمک به مردم در خروج از ح‌ک‌چ و سازمانهای جوانان آن در هنگ کنگ راه‌اندازی کرد.

چن گوانگ‌چنگ، وکیل مدافع حقوق بشر، که از چین تبعید شده است و در‌حال حاضر در ایالات متحده اقامت دارد، ظهور موج جدیدی از ترک سازمان‌های ح‌ک‌چ  توسط مردم چین را پیش‌بینی کرد. او از کسانی که هنوز عضو آن هستند می‌خواهد که به‌سرعت روابط‌شان را با ح‌ک‌چ قطع کنند: «تنها آینده‌ای که در انتظار شما است، کناره‌گیری شما از ح‌ک‌چ است.» به گفته او، به‌خاطر جنایات بی‌شماری که ح‌ک‌چ علیه بشریت مرتکب شده است، اکثر مردم موافق این روایت هستند که «آسمان ح‌ک‌چ را از بین خواهد برد.»

وکیل حقوق بشر، چن گوانگ‌چنگ.

لو جی، مدیر مرکز خدمات خروج از ح‌ک‌چ در هنگ کنگ گفت که پس از اینکه اپک تایمز سری مقالات هیئت تحریریه با عنوان نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را منتشر کرد، بیش از 360 میلیون نفر در طی 14 سال گذشته ح‌ک‌چ و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کرده‌اند. بیشترِ داوطلبانِ مرکز خدمات در هنگ کنگ، تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند. آنها در طول سال‌ها در مکان‌های مختلف مستقر شدند تا نسخه‌هایی از نُه شرح و تفسیر را ارائه دهند و به مردم در کناره‌گیری از حزب کمک کنند. لو گفت: «حزب کمونیست چین همان چين نيست و قانون امنيت ملي چين نبايد به قانون امنيت حزب کمونيست تبديل شود» و تمرین‌کنندگان به افشای جنایات ح‌ک‌چ ادامه خواهند داد و به مردم کمک خواهند کرد تا حزب را ترک کنند.

لو جی مدیر مرکز خدمات خروج از ح‌ک‌چ در هنگ کنگ است.

لو گفت که سیاست جدید در دفترچه راهنمای خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده «موج جدیدی در حذف درخواست‌های ح‌ک‌چ ایجاد کرده است.» در دو سال گذشته، جنبش‌های سیاسی به بسیاری از هنگ کنگی‌ها این فرصت را داد تا ماهیت شیطانی حزب کمونیست چین را ببینند، انتظار می‌رود این موضوع مردم را به کناره‌گیری از ح‌ک‌چ ترغیب کند. به همین دلیل او و سایر داوطلبان تصمیم گرفتند برای کمک به کسانی که صادق هستند، یک خط تلفن و ایمیل راه‌اندازی کنند. همزمان، ده مرکز خدمات در هنگ کنگ وجود دارد. داوطلبان همچنین به افراد کمک می‌کنند تا برای گرفتن گواهی خروج از ح‌ک‌چ درخواست ارائه دهند.

به گفته ژو، یک خانم داوطلب، بسیاری از افراد برای پرس‌وجو درباره کناره‌گیری از ح‌ک‌چ با خط تلفنِ راه‌اندازی‌شده تماس گرفته‌اند. یک نفر از چین تماس گرفت و همه خانواده‌اش کناره‌گیری کردند.

ایالات متحده هیچ تلاشی برای مبارزه با ح‌ک‌چ نمی‌کند

وکیل چن در سخنرانی‌اش در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در سال 2020، ح‌ک‌چ را «دشمن بشریت» توصیف کرد. این سخنرانی ازسوی رئیس‌جمهور ترامپ توئیت شد. چن درباره آلودگی رئیس‌جمهور به کوید 19 صحبت کرد. «ممکن است کسی تهدیدی که ح‌ک‌چ برای جهان آزاد ایجاد کرده و هنوز هم تحمیل می‌کند و خساراتی که به آن وارد شده است را درک نکند. رئیس‌جمهور پس از آلوده‌شدن به ویروس ح‌ک‌چ و بهبودی از آن، باید متوجه شود که تا وقتی ح‌ک‌چ وجود دارد، نه تنها چینی‌ها، بلکه هیچ‌کسی در جهان، در امان نیست.»

چن انتظار داشت که ایالات متحده برای مبارزه و قطع رابطه‌ با ح‌ک‌چ اقدامات جامع‌تری را به اجرا بگذارد.

چن درحین صحبت درباره ترک ح‌ک‌چ، گفت که اعضای ح‌ک‌چ هرگز به کمونیسم یا سوسیالیسم اعتقاد نداشتند، «آنها فقط برای پیشرفت کار‌شان و به‌خاطر منافع شخصی‌شان به حزب کمونیست پیوستند.» چن با دانستن اینکه هیچ علاقه‌ای برای بدست‌آوردن وجود ندارد مطمئن بود که مردم در آینده برای ایمن‌ماندن حزب را ترک خواهند کرد. «امواج افرادی که ح‌ک‌چ را ترک می‌کنند، آن را وحشت‌زده می‌کنند.»

مردم چین با دیدگاه «آسمان حزب کمونیست چین را از بین می‌برد» موافق هستند

چن در سال 2005 در استان شاندونگ در حصر خانگی بود. «بعضی اوقات صبح بیدار می‌شدم و بروشورهای بسیاری را می‌دیدم که در طول شب در خیابان‌ها و روی پل‌ها نصب شده بودند و اشاره می‌کردند: «آسمان ح‌ک‌چ را از بین می‌برد» و «ح‌ک‌چ و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کنید.» می‌توانستم ببینم که این موضوع ح‌ک‌چ را وحشت‌زده می‌کرد، زیرا سانسور و تهدیدهایش نتیجه‌ای نداشتند. مردم چین، ح‌ک‌چ، ازجمله آزار و شکنجه فالون گونگ را تأیید نمی‌کنند.»

چن گفت که بروشوری را روی بنای یادبودی دید و چند کودک درحال تلاش برای برداشتن آن بودند. والدین‌شان مانع آنها شدند. «من فکر می‌کنم والدین با آنچه در بروشور نوشته شده بود، یعنی "آسمان ح‌ک‌چ را از بین می‌برد" موافق هستند و به‌طور ناخودآگاه نمی‌خواستند فرزندانشان آن پیام را خراب کنند.»

اطلاعات مهم برای برقراری تماس

خط تماس تلفنی در هنگ کنگ برای خروج از ح‌ک‌چ: 852 - 65963278آدرس ایمیل در هنگ کنگ برای خروج از ح‌ک‌چ:  hktuidang@gmail.comوب‌سایت مرکز خدمات جهانی برای خروج از ح‌ک‌چ:  www.tuidang.org