(Minghui.org) یک بیماری همه‌گیر درحال گسترش در چین است. در تلاش برای مهار آن، بسیاری از شهرها، شهرستان‌ها و روستاها و شهرک‌های مسکونی قرنطینه شده‌اند. چگونه یک تمرین‌کننده فالون دافا باید این وضعیت را از دیدگاه فا مدنظر قرار دهد؟ عبور از این مانع قرنطینه که توسط حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) تحمیل شده برای نجات مردم حیاتی است.

پس از گسترش ویروس، برخی از تمرین‌کنندگان نیز قرنطینه شدند و احساس کردند که تحت این شرایط نمی‌توانند مردم را نجات دهند. من معتقدم این طرز فکر ناشی از تصورات خودمان است. چه تصوراتی مانع ما می‌شوند؟

چند وقت پیس هنگامی‌که تمرین‌ها را انجام می‌دادم، کلمه «مسری» به‌ ذهنم آمد. فوراً متوجه شدم که نیروهای کهن از ترس‌مان از سرایت بیماری بهره برده‌اند و این موضوع ممکن است برخی از تمرین‌کنندگان را از نجات مردم باز داشته باشد.

قبل از اینکه تمرین فالون دافا را شروع کنیم، هنگامی که بیمار می‌شدیم به بیمارستان می‌رفتیم. همچنین افکار بسیاری را درباره بیماری‌ها رشد داده بودیم. ما ندانسته این تصور را رشد دادیم که بیماری‌ها مسری هستند و باور کردیم که ویروس کرونا مسری است.

از منظر فا می‌دانیم که بیماری به‌دلیل کارمای خودمان است. بیماری‌ها مسری نیستند؛ همینطور دلیل اینکه مردم مریض می‌شوند بیماری نیست.

درطول بیماری‌های واگیردار در سراسر تاریخ، برخی حتی پس از مراقبت از افرادی که مردند، آلوده نمی‌شدند. اما افراد دیگر که هرگز با بیمار تماسی نداشتند، آلوده می‌شدند. این ایده سرایت بیماری و گسترش آن از علم مدرن و پزشکی مدرن آمده است.

برای هزاران سال مردم دریافته بودند که بلایا در مناطقی ظاهر می‌شوند که مردم کارهای بسیار بدی انجام داده‌اند؛ هنگامی‌که کارمای بسیار زیادی جمع شود، باعث بروز این بلایا می‌شود.

احساس می‌کنم که این اپیدمی در چین به سبب دهه‌ها جنایتی است که ح‌ک‌چ علیه فای جهان مرتکب شده است. همچنین احساس می‌کنم که تصورات امروزی از سرایت بیماری که برخی از تمرین‌کنندگان نیز ممکن است داشته باشند یک شکاف است و یکی از دلایل اصلی برای قرنطینه است.

این درک شخصی من است. اگر این مطلب هم راستا با فا نیست، لطفاً آن را تصحیح کنید.