(Minghui.org) در طول دو ماه گذشته، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان گوییژو مورد آزار و اذیت شدیدی قرار گرفته‌اند، چراکه مسئولان برای مجبور کردن تمرین‌کنندگان به دست کشیدن از ایمان‌شان، «طرح حذف کامل» را اجرا کرده‌اند.

گزارش شده است که کمیته امور سیاسی و قضایی(PLAC) در گوییژو دستور داده است که بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، تمرین‌کنندگان را کاملاً تبدیل کنند. دستور آنها بر اساس سند (شماره ۱۰۱) با عنوان «درباره موضوع کاهش تعداد تمرین کنندگان فالون گونگ» بود که ازسوی کمیته امور سیاسی و قضایی مرکزی در پکن منتشر شده است.

حزب کمونیست چین از ژوئیه سال ۱۹۹۹، آزار و اذیت فالون گونگ، روش باستانی معنوی و مدیتیشن را صادر کرد. کمیته امور سیاسی و قضایی، سازمانی خارج از حوزه قضایی که بر امنیت دولت، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها نظارت دارد، نقش اصلی را در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های آزار و اذیت ایفا کرده است.

در بیشتر موارد، پلیس و اعضای کمیته مسکونی شخصاً با تمرین‌کنندگان تماس می‌گرفتند یا با آنها دیدار می‌کردند. اگر تمرین‌کنندگان از امضای اظهار‌نامه‌های آماده‌شده مبنی‌بر خودداری از تمرین فالون گونگ امتناع می‌کردند، مأموران تهدید می‌کردند که آنها را به مراکز شستشوی مغزی می‌فرستند یا فرزندان‌شان را از یافتن شغل یا رفتن به دانشگاه محروم می‌کنند.

تأیید شده است که تمرین‌کنندگان در شهرهای گویانگ، زونیی، آنشان، تونگرن، کایلی و لیوپانشویی بیشتر از بقیه هدف این برنامه قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنها ۶۰ ساله یا مسن‌تر هستند، ازجمله برخی از آنها ۹۰ سال دارند.

در زیر برخی از موارد تأییدشده در گویانگ و زونیی ارائه شده است. باتوجه به افزایش سانسور اطلاعات و محدودیت‌ها در طول پاندمی ویروس کرونا، موارد بیشتری هنوز تحت بررسی و گزارش قرار نگرفته است.

شهر گویانگ

تمرین‌کنندگان سالمند بیش از ۸۰ و ۹۰سال

خانم زو چانگ‌مینگ، ۸۵ ساله، در اوایل ماه مارس تحت آزار و اذیت قرار گرفت. هیئت‌مدیره کمیته مسکونی او را تهدید کردند و گفتند اگر از تمرین فالون گونگ دست نکشد، به فرزندانش آسیب می‌رسانند. خانم زو پاسخ داد: «من قبل از اینكه اقدام به تمرین فالون گونگ کنم، زندگی مشقت‌باری داشتم. در ۴ سالگی یتیم شدم و شوهرم در ۴۰ سالگی درگذشت. هیچ‌کسی به من اهمیتی نمی‌داد و به من در پرورش فرزندانم کمک نمی‌کرد. بعد از اینکه با تمرین فالون گونگ سلامتی‌ام را دوباره به دست آوردم، شما می‌آیید و اجازه نمی‌دهید این کار را انجام دهم.»

خانم رائو جیوو، ۹۰ ساله، در ۷مارس۲۰۲۰ دستگیر شد. پلیس به‌رغم نارضایتی‌اش از او نمونه خون گرفت و خانه‌اش غارت کرد. کتاب‌های فالون گونگ و ۸۰۰۰ یوآن پول نقد درخانه‌اش، که اطلاعات درباره فالون گونگ روی اسکناس‌ها چاپ شده بودند توقیف شدند. او آن شب پس از رد شدن در معاینه جسمی، آزاد شد.

خانم مو که بیش از ۸۰ سال دارد، در ۷مارس دستگیر شد. جزئیات بیشتر درباره پرونده‌اش در دست بررسی است.

خانم چین یوهوا، ۹۰ ساله، در ۴آوریل۲۰۲۰، مورد آزار و اذیت قرار گرفت و به او دستور داده شد كه اظهارنامه مبنی‌بر انکار فالون گونگ را امضاء كند. هنگامی که از همکاری با آنها خودداری کرد، پسرش را مجبور کردند دست‌هایش نگه دارد و اثر انگشت او را روی اظهارنامه قرار دهد.

خانم لی دکسیان که بیش از ۸۰ سال دارد، در اوایل ماه آوریل ازسوی کمیته مسکونی فراخوانده و به او گفته شد که به اداره پلیس محلی برود. او حاضر به رفتن نشد. مأموران سعی کردند او را در خانه‌اش تحت آزار و اذیت قرار دهند اما وقتی خانواده‌اش اعتراض کردند دست از این کار برداشتند.

آقای چین یوهویی، که بیش از ۸۰ سال دارد و همسرش خانم مو کویی‌چین که بیش از ۶۰ سال دارد، در اوایل آوریل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. مأموران از آنها عکس گرفتند و تهدید کردند که به پسرشان آسیب می‌رسانند. این زوج برخلاف میل‌شان اظهارنامه را امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان در دهه ۶۰ و ۷۰

خانم هوانگ هوایینگ که بیش از ۷۰ سال دارد، در حدود ۵مارس دستگیر شد و خانه‌اش غارت شد.

خانم وو مین‌مین که بیش از ۷۰ سال دارد، در ماه مارس خانه‌اش مورد یورش و غارت قرار گرفت.

خانم تانگ جیانهوا که بیش از ۶۰ سال دارد، در ماه مارس خانه‌اش غارت شد و به مدت ۱۵ روز بازداشت بود.

خانم ژائو یو که بیش از ۶۰ سال دارد، در ماه مارس تحت آزار و اذیت قرار گرفت و از او عکس گرفته شد. از آن زمان مجبور شده است دور از خانه‌اش زندگی کند.

خانم لیو بیهوا، که بیش از ۷۰ سال دارد، در اوایل ماه مارس مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

آقای ژانگ چونیون، ۷۵ ساله، در ۷مارس دستگیر شد و خانه‌اش غارت شد. او در همان روز آزاد شد.

خواهر آقای ژانگ، خانم ژانگ چونمینگ، ۶۹ ساله، در بعد‌از‌ظهرِ ۹مارس توسط تعدادی از مأموران مورد بازرسی قرار گرفت. آنها خانه‌اش را غارت کردند و او را به اداره پلیس بردند. او حدود ساعت ۱۱ شب آزاد شد.

خانم ژو، که بیش از ۷۰ سال دارد، در اوایل آوریل مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مأموران سعی کردند از او عکس بگیرند، اما او حاضر به همکاری با آنها نشد و حقایق درباره فالون گونگ را برای آنها روشن کرد.

خانم ژو چوانژن، ۶۲ ساله، در اوایل ماه آوریل مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مأموران تلاش كردند او را وادار كنند تا اظهارنامه مبنی‌بر انکار فالون کونگ را امضاء كند، اما او حاضر نشد.

خانم دا سیچی، ۷۱ ساله، در ۱۳آوریل خانه‌اش‌اش را غارت کردند. او در اداره پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و حدود ساعت ۱۱ شب آزاد شد.

خانم دای یوچیونگ، که بیش از ۶۰ سال دارد، در ۱۶آوریل مورد آزار و اذیت و تحت فشار قرار گرفت تا فالون گونگ را انکار کند. لای مین از کمیته مسکونی محلی او را تهدید کرد و گفت: «بهتر است نگذارید که به‌خاطر صحبت با افراد درباره فالون گونگ شما را دستگیر کنیم یا شما را به زندان بفرستیم.»

تمرین‌کنندگان در دهه ۵۰ یا جوان‌تر

خانم وانگ گوییشین در ۱۶مارس دستگیر و در همان روز آزاد شد. پلیس چند روز بعد به خانه‌اش بازگشت و تلاش کرد تا از او عکس بگیرد. شوهرش مانع آنها شد.

خانم وانگ لی که بیش از ۵۰ سال دارد، در اوایل آوریل مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مأموران او را تهدید کردند که برای فرزندانش مشکل ایجاد می‌کنند، اما او همچنان از همکاری امتناع کرد. او چند روز بعد دستگیر شد. در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و پس از انجام عملیات احیا روی او در بیمارستان به قید وثیقه آزاد شد.

آقای وانگ چائو، که بیش از ۴۰ سال دارد، خانه‌اش در ۱۶آوریل مورد یورش و غارت قرار گرفت. پلیس سعی كرد همسرش را وادار كند كه علیه او شهادت دهد یا درباره او جاسوسی كند، اما او حاضر به همکاری با آنها نشد.

شهر زونی

آقای یانگ تیان‌ویی و همسرش خانم پان ییرونگ که بیش از ۴۰ سال دارد، در ۱۹فوریه و دوباره در ۱۷آوریل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. آنها حقایق درباره فالون گونگ را برای مأموران روشن كردند و عزم محكم و راسخ‌شان را درخصوص خودداری از انکار ایمان‌شان ابراز كردند. مأموران بدون ادامه اعمال فشار بیشتر، محل را ترک کردند.

خانم ژانگ جینگ‌شیا که بیش از ۵۰ سال دارد، معاون رئیس مرکز توانبخشی است. مأموران ابتدا در ماه فوریه او را در محل کارش مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس در ۱۷آوریل بازگشتند تا دوباره او را اذیت کنند. پس از آنکه از همکاری با آنها امتناع کرد، از روز بعد هر روز برای آزار و اذیت او برمی‌گشتند و او مجبور می‌شد برای پنهان‌کردن خودش از دید پلیس، روزهایی را مرخصی بگیرد.

گزارش مرتبط:

استان گوییژو کمپین جدیدی را علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ راه‌اندازی کرد