(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ ۲۰ژوئن۲۰۲۰، رویدادی را در مرکز شهر هامبورگ برگزار کردند که طی آن افراد زیادی از طریق نمایش حرکات تمرین، بروشورها و بنرها درباره فالون گونگ اطلاعات کسب کردند. تمرین‌کنندگان همچنین درباره آزار و اذیت فالون گونگ به دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) با مردم گفتگو کردند. بسیاری از مردم دادخواستی را امضاء کردند که خواستار پایان دادن به آزار و اذیت است.

نمایش تمرینات فالون گونگ در جونفرنشتیگ در هامبورگ

آزار و اذیت بشر را حقوق ابتدایی‌اش محروم می‌کند

فيليپ و دوستش از طریق مشاهده بازآفرینی صحنه جنايات برداشت زنده اعضای بدن به دست ح‌ک‌چ وحشت‌زده شدند. تمرین‌کننده‌ای درباره اقدامات مربوط به آزار و اذیت ۲۰ ساله اعمال‌شده به دست ح‌ک‌چ، با جزئیات توضیحاتی را ارائه داد و اینکه کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر اعضای بدن‌شان چگونه چگونه برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ افشا شد.

فیلیپ گفت که این آزار و اذیت بسیار شدید و جدی بوده و افراد را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند. او گفت که از این نوع رویدادها برای ارتقاء آگاهی مردم پشتیبانی می کند، زیرا قبلاً درباره آزار و اذیت آگاه نبود.

مردم درباره فالون گونگ و آزار و اذیت اعمال‌شده به دست ح‌ک‌چ آگاه می‌شوند.

محکوم‌کردن برداشت اجباری اعضای بدن

یک خانم جوان پس از تماشای مجدد بازآفرینی صحنه آزار و اذیت گفت: «در چین با مردم این‌گونه رفتار می‌شود. این وحشتناک است!» او تمرین‌کنندگان را ترغیب کرد تا به‌ تلاش‌های‌شان برای پایان دادن به آزار و اذیت را ادامه دهند.

برنی از افراد باتجربه ویرجینیا در ایالات متحده است. او نمایش حرکات تمرین را تماشا و با یک تمرین کننده صحبت کرد تا درباره آزار و اذیت آگاهی کسب کند.

برنی از ویرجینیا، ایالات متحده

سارا از برگیش گلادباخ به سمت میز رفت و دادخواست را امضاء كرد. او گفت که درباره جنایات ح‌ک‌چ در آزار و اذیت آگاهی دارد و می‌خواهد برای متوقف‌کردن این عمل به تمرین‌کنندگان کمک کند.

سارا از برگیش گلادباخ دادخواست را امضاء می‌کند.

بریتا، رهگذر، آزار و شکنجه اعمال‌شده به دست ح‌ک‌چ را محکوم و دادخواست را امضاء کرد. او گفت که به‌صورت آنلاین، درباره جنایات ح‌ک‌چ از‌جمله خشونت در تبت اطلاعاتی کسب کرده است. اما از آزار و اذیت فالون گونگ خبر نداشت و تمایل داشت که اطلاعات بیشتری کسب کند.

بریتا دادخواست را امضاء می‌کند.

خانمی از این رویداد عکس می‌گیرد.

یک زن و شوهر پس از خواندن اطلاعات روی پوسترها، دادخواست را امضاء می‌کنند.

خانمی دادخواست را امضاء می‌کند و یک گل نیلوفر آبی دست‌ساز می‌گیرد.