(Minghui.org) در مارس2016، حدود 40 تمرین‌کننده در منطقه‌مان، به‌خاطر طرح شکایات حقوقی علیه جیانگ زمین دستگیر و به بازداشتگاه محلی فرستاده شدند.

این تمرین‌کنندگان به‌دلیل اعتراض به دستگیری دست به اعتصاب غذا زدند. بازداشتگاه در تلاش برای مجبور کردن آنها به رها کردن تمرین دافا، آنها را در یک اتاق سرد حبس کرد. این تمرین‌کنندگان فا را ازبر می‌خواندند و با همدیگر افکار درست می‌فرستادند. درنتیجه، اتاق به گرمی هوای بهاری احساس می‌شد.

وقتی سرپرست بازداشتگاه در را باز کرد، شگفت‌زده شد و گفت: «چرا اینجا گرم است؟ فالون گونگ در حال ساطع کردن گونگ است.» آنگاه او رفت و در را پشت سرش بست.

این معجزه پلیس محلی و دادستان‌ها را شوکه کرد. از طریق تلاش‌های روشنگری حقیقت این تمرین‌کنندگان، بسیاری از نگهبانان بازداشتگاه از حقایقِ فالون دافا و آزار و شکنجه آگاه شدند، برخی از عضویت خود در حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن کناره‌گیری کردند.

سخنرانی‌های استاد لی به‌‌طرز معجزه‌آسایی در تلفن همراهم ظاهر می‌شوند

در نوامبر2019، من و مادرم برای مراقبت از خاله‌ام که استخوانش شکسته بود، از شهر خارج شدیم. قبل از عزیمت، من سخنرانی‌های استاد و موسیقی تمرین دافا را از دستگاه پخشم پاک کردم، زیرا می‌ترسیدم که در قطار تحت آزار و اذیت قرار گیرم. برای اینکه مطمئن شوم که فایلم پاک شده است، آن را کنترل کردم.

بعد از اینکه خاله‌ام از بیمارستان مرخص شد، می‌خواستم به سخنرانی‌های استاد لی (بنیانگذار فالون دافا) گوش دهم، اما کامپیوترش خراب بود و نمی‌توانستم به فایل‌ها دسترسی یابم یا آنها را دانلود کنم. آن شب، خواب دیدم که لپ‌تاپی درحال دانلود سخنرانی‌های ضبط شده استاد روی دستگاه پخشم بود. صبح روز بعد وقتی تمرینات را انجام می‌دادم، درباره رؤیایم به مادرم گفتم و ما دیگر درباره‌اش فکر نکردیم. چند روز بعد، به‌طور تصادفی دستگاه پخشم را روشن کردم، صدای نیک‌خواه استاد را شنیدیم که در اتاق طنین انداخت، یکی از سخنرانی‌های ایشان شروع به پخش کرد. من و مادرم متحیر شدیم.