(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مکزیکو سیتی و لیما، پرو، به‌مناسبت 21 سال مقاومت مسالمت‌آمیز علیه آزار و شکنجه به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)، مجموعه فعالیت‌هایی را برگزار کردند. از جمله روشنگری حقیقت برای مردم در روز 18ژوئیه2020 و مراسم شمع‌افروزی در روز 20ژوئیه در مقابل سفارت چین در مکزیکو سیتی. تمرین‌کنندگان در لیما در 20ژوئیه در مقابل سفارت چین برای اعتراض مراسمی را برگزار کردند.

مکزیک

تمرین‌کنندگان در مکزیکو سیتی تمرینات را نمایش می‌دهند و دربارۀ آزار و شکنجه به رهگذران می‌گویند.

خانم لورنا اسپینوزا، ساکن محلی، مجذوب حرکات زیبای این تمرین شد و خواست که آن را بیاموزد. لوئیس باریو پرالتا یکی دیگر از ساکنان محلی گفت که می‌داند حزب کمونیست چین جنایات وحشتناکی را مرتکب شده است.

تمرین‌کنندگان برای افشای آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چ در مقابل سفارت چین در مکزیکو سیتی فعالیت‌هایی را برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان در سوگ هم‌تمرین‌کنندگان‌شان در چین که در اثر آزار و شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند. مراسم آنها به‌صورت زنده در رسانه‌های اجتماعی پخش شد.

پرو

تمرین‌کنندگان در پارک مقابل سفارت چین، تمرینات را انجام داده و اعتراض مسالمت‌آمیز خود را به آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چ بیان داشتند.

تمرین‌کنندگان در لیما تمرینات فالون گونگ را به نمایش گذاشتند و یاد و خاطرۀ هم‌تمرین‌کنندگان کشته‌شده در چین را گرامی داشتند. بسیاری از مردم تحت تأثیر این جو غم‌انگیز قرار گرفتند و برای کسب اطلاعات دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین توقف می‌کردند.