(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در سیدنیِ استرالیا در 4سپتامبر2020 فعالیت‌هایی را برای اطلاع‌سانی در مارتین پلِیس برگزار کردند. بسیاری از مردم آزار و شکنجه این روش معنوی به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) را محکوم و دادخواست پایان‌دادن به آن را امضا کردند. بسیاری نیز فالون دافا را به‌خاطر به‌ارمغان‌آوردن مزایای حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری برای جامعه، تحسین کردند.

تمرین‌کنندگان تمرینات فالون دافا را نشان می‌دهند.چند رهگذر توقف می‌کنند تا اطلاعاتی را درباره فالون دافا کسب و دادخواست را امضا کنند.

آقای اتیکوس باسبی از تلاش‌های تمرین‌کنندگان برای افشای آزار و شکنجه حمایت می‌کند.

آقای اتیکوس باسبی، مدیر بخش حقوقیِ وکلای مک‌کلارس، گفت که از طرفداران جدی فالون دافا است و حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را اصولی عالی برای زندگی می‌داند. او از برداشت اجباری اعضای بدن تمرین کنندگان زنده فالون دافا وحشت‌زده شد. آقای اتیکوس باسبی ح‌ک‌چ را مافیایی خواند که به فکر منافع خودش است. او گفت: «اگر به‌سرعت به مبارزه با آن برنخیزیم، خطرناک خواهد شد. نسل پدران ما برای آزادی‌ای که امروز از آن برخورداریم، جنگیدند. من برای آزادی، برای حق گفتن حقیقت و برای مردمِ تحت‌آزاروشکنجه در زندان‌های چین مبارزه خواهم کرد.»

متیو اصول فالون دافا را تحسین می‌کند.

متیو، یکی از ساکنان محلی، گفت که درباره جنایت برداشت اعضای بدن ح‌ک‌چ می‌داند. او از شنیدن اینكه بسیاری از مردم به‌خاطر پول در این جنایت مشارکت می‌کنند، قلبش به درد آمد و گفت: «جهان‌مان در خطر است.» او درباره نفوذ ح‌ک‌چ در استرالیا اطلاع داشت و به تعداد بالاتر موارد عفونت در ایالت ویکتوریا اشاره کرد. متیو اظهار کرد: «حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری اصول بسیار مفیدی هستند. مطمئناً این اطلاعات را با خانواده و دوستانم در میان خواهم گذاشت.»

کوما از مالزی دولت چین را محکوم کرد و گفت که آن رژیمی شیطانی است.

ویلیام، از ساکنین محلی، ابراز امیدواری کرد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین به مبارزه برای اعتقاد خود ادامه دهند و مورد برکت قرار گیرند.

جان گفت آنچه ح‌ک‌چ انجام می‌دهد، رفتار شیطان است. او اشاره کرد که ماهیت واقعی حزب کمونیست چین طی این پاندمی آشکارتر شده است.